Ngày 04 tháng 06 năm 1989 mở đầu cho sự sụp đổ của chế độ cộng sản.
flickr:7323197678

Bến Việt (04.06.2013) Xã hội -24 năm trước đây, vào ngày 04.06.1989 các nhà dân chủ chống cộng sản và người dân Ba Lan đã giành được một phần quyền định mệnh đất nước của mình qua cuộc bầu cử bán tự do vào Quốc hội Ba Lan.

Cuối năm 80 của thế kỷ trước, chính quyền cộng sản Ba Lan qua nhiều lần cải cách vẫn không thay đổi được tình hình kinh tế, cũng như đời sống khó khăn của người dân. Nhiều cuộc biểu tình, đình công liên tục nổ ra. Công đoàn „Đoàn kết – Solidarność” dưới sự lãnh đạo của Lech Wałesa đã buộc chính quyền cộng sản phải tổ chức đàm phán „Bàn Tròn” từ mồng 6 tháng Hai đến mồng 5 tháng Tư năm 1989, một bên là đại diện chính quyền cộng sản, một bên là đại diện của phe dân chủ do ông Lech Wałesa đứng đầu. Đàm phán „Bàn Tròn” đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng về Luật Bầu cử, về vai trò của chức vị Tổng thống cũng như thành lập Thượng viện. Qua thỏa thuận cuộc bầu cử bán tự do sẽ được diễn ra vào ngày 04 tháng Sáu năm 1989, theo đó phía chính quyền được đảm bảo nhận 65% số ghế trong Hạ viện, 35% số ghế còn lại để cho các phe dân chủ, còn bầu cử vào Thượng viện hoàn toàn tự do.

Trong cuộc bầu cử này Ủy ban công dân „Đoàn kết” đã chiến thắng rực rỡ, họ chiếm hết 161 ghế tại Hạ viện, Thượng viện được bầu hoàn toàn tự do và Ủy ban công dân "Đoàn kết" chiếm được 99 ghế trong tổng số 100 ghế. Thắng lợi này đã đưa ra một Chính phủ phi cộng sản đầu tiên tại Ba Lan cũng như trong khối cộng sản trên thế giới. Chính phủ này do Thủ tướng Tadeusz Mazowiecki dẫn đầu.

Bến Việt

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License