Zgromadzenie Plenarne, powódz, wybuch w Wietnamie

Vietatholic (08.10.2010) W centrum uwagi - Szokujące wiadomości z Hanoi informują, że przynajmniej trzy osoby straciły życie a dziesięć dozna o zranień wskutek eksplozji, która wstrząsnęła stadionem narodowym My Dinh w Hanoi, jednym z miejsc, gdzie świętowano w minioną środę o g. 11.30.

flickr:5062098086


Biskupi podczas pierwszego dnia obrad Zgromadzenia Plenarnego

Jedenaste Zgromadzenie Plenarne Episkopatu Wietnamskiego obraduje w Sajgonie. Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi z 26 diecezji, zgromadzili się w liczbie 33 w Archidiecezjalnym Centrum Pastoralnym, aby przedyskutować ważniejsze duszpasterskie problemy Kraju i wybrać członków Rady Głównej, która działa w imieniu narodowej Konferencji Episkopatu. Biskupi wybrali dzień św. Franciszka z Asyżu na rozpoczęcie obrad, które mają trwać do 8 października.

Wśród innych spraw biskupi dyskutowali o porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Ludu Bożego, które ma się odbyć w dniach 21-25 listopada 2010 w Sajgonie oraz o uroczystym zakończeniu obchodów Roku Jubileuszowego, które ma się odbyć w dniu 6 stycznia 2011, w maryjnym sanktuarium w La Vang, archdiec. Hue.

Plenarne Zgromadzenie bardzo wiele uwagi poświęci o dyskusjom nad propozycjami, sugestiami, a nawet głosami krytyki ze strony księży, którzy uczestniczyli w poprzednich zebraniach w Hanoi, Hue i Sajgonie.

W obradach przejawia a się troska o przywrócenie jedności w całym Kościele, między wiernymi i duchowieństwem w obliczu zamieszania, które powstało po zwolnieniu z urzędu Arcybiskupa Hanoi, ks. Józefa Ngo Quang Kiet, w kwietniu tego roku. W minionych miesiącach pewna liczba biskupów była przedmiotem publicznej krytyki ze strony księży i laikatu na katolickich stronach internetowych – „zjawisko niespotykane dotąd w historii Kościoła w Wietnamie” – powiedział bp Józef Nguyen Chi Linh, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu w Wietnamie. Katolicy dali wyraz swojemu zatroskaniu wobec „wielkiego milczenia” biskupów w sprawach niesprawiedliwości społecznej i szerzącej się akceptacji społecznej dla aborcji oraz innych niemoralnych czynów, a także wobec słabego przeciwstawienia się biskupów aktom prześladowania ze strony komunistów, jakiego doznają katolicy w Wietnamie. Katolicy sprzeciwiają się niekończącym dążeniom ateistycznego rządu, by odbierać Kościołowi nieruchomości i grunty kościelne.

Innym poważnym zagadnieniem absorbującym wietnamskich biskupów jest nieskuteczność w szerzeniu wiary. Katolicyzm jest względnie powszechny w Wietnamie, a Kościół posiada znaczącą liczbę aktywnych katolików. W minionych dekadach wzrost liczby katolików by jednak niższy niż wzrost liczby ludności. W roku 2007 by o oko o 6.087.700 katolików z ogólnej liczby 85.154.900 mieszkańców, co stanowi oko o 7,15 proc. Jest to spadek w porównaniu z 7,2 proc. w 1933 r., oraz 7,6 proc. w 1939 r. Podstawowym powodem tego stanu jest nadal opresyjna polityka Władz wobec Kościoła. W wielu terenach w Środkowym Płaskowyżu i w północnych prowincjach górskich działalność duszpasterska napotyka a na przeszkody ze strony rządowej biurokracji i mnożące się przypadki złego traktowania katolików. W tych rejonach wszelką działalność misyjną Kościoła określa się jako „przestępstwo wobec bezpieczeństwa narodowego”, a lokalni urzędnicy nawet nie usiłują ukryć swej wrogości wobec Kościoła. W pierwszym dniu obrad Zgromadzenia Plenarnego Biskupów mia o miejsce wydarzenie określane przez wielu jako „zaskakujące”. Mianowice dwóch delegatów reprezentujących Komitet Komunistycznej Partii ds. Religijnych „złoży o wizytę” zebranym biskupom.

Podczas swej wizyty ci urzędnicy państwowi „poprosili” biskupów o przyłączenie się do nich podczas „Uroczystości z okazji Tysiąclecia Thang Long – Hanoi”, które odbywają się od 1 do 10 października. Te obchody spotykają się z szerokim sprzeciwem narodu wietnamskiego, ze względu na marnotrawstwo pieniędzy podatników. Państwowe media szacują koszty uroczystości na 4 miliardy dolarów amerykańskich, chociaż w tych dniach powodzie zniszczy y ogromne obszary w Środkowym Wietnamie.

flickr:5061487107


Eksplozja na stadionie My Dinh, 11:30, 06.10.2010


Według danych urzędu do spraw kontroli powodzi i sztormów, samej tylko prowincji Ha Tinh obfite opady i gromadzące się wody zatopi y przynajmniej 8400 hektarów ziemi wraz z plonami i zniszczy y niemal 27.000 domów. Liczba ofiar śmiertelnych wyniosła przynajmniej 26 osób, a tysiące samochodów osobowych i ciężarowych utknę o na głównej autostradzie nr 1, która również została uszkodzona. Według doniesień, dwaj biskupi zostali wyznaczeni, aby uczestniczyć w uroczystościach państwowych.

Szokujące wiadomości z Hanoi informują, że przynajmniej trzy osoby straci y życie a dziesięć dozna o zranień wskutek eksplozji, która wstrząsnę a stadionem narodowym My Dinh w Hanoi, jednym z miejsc, gdzie świętowano w minioną środę o g. 11.30. Dochodzenie ujawni o, że budynki, pojazdy i inne obiekty w odległości kilkuset metrów od stadionu zostały poważne uszkodzone wskutek eksplozji kontenerów wypełnionych po brzegi fajerwerkami i materia ami wybuchowymi.

J.B. An Dang
tł. Etek


źródło: http://vietcatholic.net/News/Html/84246.htm

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License