6 lat Ruchu 8406

Ben Viet (09.04.2012) Społeczeństwo - 6 lat temu rozpoczęła działalność najbardziej znana organizacja wietnamskiej opozycji demokratycznej. Ruch 8406 do dziś rozwija się dynamicznie mimo narastających prześladowań, opisywanych w dramatyczny sposób przez wszystkie międzynarodowe instytucje obrony praw człowieka.

W dniu 8 kwietnia 2012r mija szósta rocznica powstania Ruchu 8406, największego od lat nowopowstałego ugrupowania antykomunistycznego w Wietnamie, które zdobyło i zdobywa coraz większe poparcie w różnych grupach społecznych w Wietnamie. W dniu 8 kwietnia 2006r (od tej daty pochodzi nazwa ugrupowania) Ruch 8406 opublikował tzw. 'Deklarację Wolności i Demokracji dla Wietnamu 2006', w której członkowie – założyciele Ruchu pokazali prawdziwe oblicze komunistów wietnamskich, którzy wbrew deklaracjom wolności i demokracji wprowadzili do kraju system dyktatury komunistycznej, gwałcąc wszelkie prawa człowieka i obywatela. Założyciele Ruchu wezwali władze komunistyczne do wykazania odwagi i pójścia drogą demokratycznych przemian śladami krajów Europy Wschodniej. Ruch wzywa wszystkich do pokojowej walki o wolność i demokrację. Deklaracja zyskała duże poparcie społeczne zarówno w kraju jak i za granicą.

Od początku Ruch spotkał się i spotyka z ostrą reakcją komunistów. Wielu członków Ruchu było i jest uwięzionych, wielu podlega szykanom aż do przemocy fizycznej. Jeden z głównych twórców Ruchu, ksiądz Tadeusz Nguyen Van Ly obecnie przebywa w więzieniu (ośmioletni wyrok) mimo dramatycznego stanu zdrowia nie został uwolniony. Ksiądz Ly jest w więzieniu w sumie już 17 lat. Oprócz ks. Ly, aktualnie 22 innych uczestników Ruchu przebywa w więzieniu, kilka dni temu władze komunistyczne skazały innego uczestnika Ruchu – pastora Nguyen Cong Chinh na 11 lat więzienia za 'godzenie w politykę jedności narodowej'.

Mimo terroru ze strony władz, Ruch 8406 od sześciu lat uparcie prowadzi pokojową walkę o wolność i demokrację m.in. poprzez wydawanie gazet, emisję podziemnego radia, Ruch broni przy użyciu uczestniczących w nim prawników oskarżonych w procesach politycznych oraz ujawnia fakty wciąż trwających „sądów kapturowych” wobec przeciwników reżimu a także ludzi, którzy mieli nieszczęście być obdarzonymi społecznym zaufaniem bez namaszczenia partii. Ruch uparcie obstaje przy programie wolności i demokracji, ujawnia prawdziwe oblicze dyktatury, jednocześnie zapraszając ją do rozmów na temat rozpoczęcia drogi do wolności i poszanowania praw człowieka. Ruch stanowczo pozostaje wierny zasadzie walki bez użycia przemocy.

Swoją działalność Ruch prowadzi nie tylko w Wietnamie lecz również za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Australii.

Arabska rewolucja i jej sukces dała dodatkowy impuls do niezależnych działań a jednocześnie doprowadziła komunistyczną władzę do histerii, której efektem jest trwające obecnie nasilenie represji.

Nasilenie represji aż do skali porównywalnej jedynie z pierwszymi laty zbrodniczej dyktatury w Wietnamie po 2006 roku spowodowało kolejną falę emigracji osób zagrożonych nieludzkim traktowaniem. Większość z nich przebywa w pobliskich krajach Azji Południowo – Wschodniej, niektórzy znaleźli bezpieczną przystań w krajach starej demokracji, niektórzy są w Polsce. Jedna z tych osób rok temu otrzymała od Polski odmowę azylu i została deportowana do Wietnamu.

Ben Viet

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License