TỰ DO CHO NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN VÀ ĐINH NGUYÊN KHA.

Bến Việt (10.06.2013) Người Việt ở nước ngoài -Khối 8406 Úc Châu viết THỈNH NGUYỆN THƯ VẬN ĐỘNG TRẢ TỰ DO CHO NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN VÀ ĐINH NGUYÊN KHA.
KÍNH YÊU CẦU CÁC DIỄN ĐÀN BẠN & CÁC THÂN HỮU TIẾP TAY PHỔ BIẾN:

THỈNH NGUYỆN THƯ VẬN ĐỘNG TRẢ TỰ DO CHO

NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN VÀ ĐINH NGUYÊN KHA.

Bản án đảng Cộng sản dành cho hai người trẻ yêu nước đã đánh động lương tâm nhân lọai. Vì thế Dân Biểu Chris Hayes, khu vực Fowler tiểu bang New South Wales, Úc châu cho biết sẽ vận động ông Ngọai Trưởng Úc chính thức lên tiếng với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Khối 8406 Úc châu nhận thấy cần hỗ trợ ông Chris Hayes, vì vậy Khối 8406 đã cung cấp những thông tin cần thiết cho văn phòng ông Chris Hayes. Chúng tôi cũng đứng ra vận động xin chữ ký đòi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha để chuyển đến ông Chris Hayes.

Quý vị có thể tiếp tay với ông Chris Hayes và Khối 8406 bằng cách:

Ở khắp nơi trên thế giới mọi nguời đều có thể ký Thỉnh Nguyện Thư qua mạng Internet:

http://www.gopetition.com/petitions/phuonguyendinhkha.html

Cuối cùng quý vị có thể liên lạc với Ô Nguyễn Quang Duy (ua.moc.oohay|tcayud#ua.moc.oohay|tcayud) để được gởi Thỉnh Nguyện Thư nhằm giúp xin chữ ký. Sau đó quý vị gởi lại Khối 8406 PO Box 954 Cabramatta 2166.

Mỗi chữ ký của chúng ta sẽ góp phần không ít mang lại tự do cho hai người trẻ yêu nước và cho dân tộc chúng ta. Xin chú ý, hạn chót cần đúc kết và đệ trình là ngày 20-6-2013.

._,_._

Attachment(s) from DongTranGmail

1 of 1 File(s)
PETITION .pdf
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:

New Members 1

Visit Your Group
[NguoiTyNan] chuyển nhiều bài viết chọn lọc với những quan điểm khác nhau cùng những đề tài: yêu nước, chống ngoại xâm, xây dựng dân chủ, tự do, bảo tồn di tích tỵ nạn, sức khoẻ, … để cùng chia xẻ và tham khảo. Các bài viết này thể hiện quan điểm riêng của người viết và không thể hiện quan điểm, đường lối của [NguoiTyNan]. Xin vui lòng bỏ những bài thuộc chủ đề quý đọc giả không quan tâm. Dù chúng tôi có cố gắng nhiều nhưng chắc không thể đáp ứng mọi dị biệt, xin vui lòng bỏ qua những sơ suất. Muốn nhận tin bài của chúng tôi xin vui lòng vào http://groups.yahoo.com/group/nguoitynan/join.
Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use • Send us Feedback
.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License