Amnesty International wzywa do podjęcia pilnych działań na rzecz dr Cu Huy Ha Vu.
flickr:9035070119

RFA (13.06.2013) Wiadomości ze świata -Dziś, Amnesty International (AI) wydała komunikat wzywający ludzi do pisania listów do rządu Wietnamu żądających uwolnienie dr Cu Huy Ha Vu, jednocześnie wzywała rząd Wietnamu by dał polecenie władzom więziennym do natychmiastowego rozwiązania skarg złożonych przez Cu Huy Ha Vu, celem zakończenia prowadzonego przez niego strajku głodowego trwającego już 18-ty dzień.

W komunikacie AI żąda by naczelnik więzienia zapewnił Cu Huy Ha Vu opiekę medyczną zgodnie z minimalnymi standardami ustawionymi przez ONZ dla uwięzionych.

AI ostrzega, że stan zdrowia Cu Huy Ha Vu jest krytyczny ze powodu jego przewlekłej choroby serca.

Komunikat streścił życiorys, przebieg i cel walki, jaką podjął Cu Huy Ha Vu, poinformował również o wizycie żony Cu Huy Ha Vu w więzieniu, i to ona zaalarmowała opinię publiczną o krytycznym stanie zdrowia swojego męża. Władze Wietnamu nie robią nic dla rozwiązania tego strajku głodowego.

Amnesty International wezwała świat do pisania listów w języku angielskim, wietnamskim lub jakimkolwiek języku ojczystym, i wysłać do ministra milicji i ministra spraw zagranicznych, kopię do marszałka sejmu Wietnamu.

Ben Viet tłumaczono z wietnamskiego
wg źródła http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/urgent-hungerstrike-cuhuyhavu-06132013143806.html

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License