Amerykańskie „nie” dla łamania praw człowieka w Wietnamie

Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA przyjęła projekt uchwały o ograniczeniu pomocy dla Wietnamu, chyba że kraj ten wykaże postępy w dziedzinie przestrzegania praw człowieka. To pierwszy krok na drodze do przyjęcia projektu uzależnienia pomocy dla Wietnamu od stanu praw człowieka.

W dniu 07.03.2012r. projekt uchwały został jednomyślnie uchwalony przez członków komisji.

Projekt przewiduje, że poziom pomocy, z wyjątkiem pomocy humanitarnej, dla Wietnamu nie może przekroczyć poziomu z roku 2011, chyba, że Departament Stanu uzna postępy w Wietnamie za znaczące.

Tekst projektowanej uchwały wyraża zaniepokojenie rządu USA ograniczeniami, jakie władze komunistyczne Wietnamu nakładają na ludzi zarówno w zakresie polityki jak i religii.

W przeszłości Kongres USA uchwalił uchwałę o prawach człowieka w Wietnamie lecz nie przeszła ona przez Senat.

Według Agencji Rozwoju Międzynarodowego w roku 2010 USA udzieliły Wietnamowi 134 milionów dolarów pomocy, większość z tych pieniędzy przeznaczona była na poprawę stanu służby zdrowia i zmniejszenie śmiertelności wśród dzieci.

Na rok 2012 USA mogą udzielić Wietnamowi pomocy w wysokości 125 milionów dolarów.

Ustawa musi przejść przez Kongres i Senat.

Ben Viet

Źródło: BBC

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License