Czas uwolnić chorego księdza i więźnia sumienia – oświadczenie publiczne

(15.12.2009) Wiadomości ze świata - Organizacja „Amnesty International” jest głęboko zaniepokojona informacją, że w dniu 11 grudnia 2009 roku władze wietnamskie z powrotem umieściły w więzieniu katolickiego księdza Nguyen Van Ly, więźnia sumienia, który doznał wylewu w dniu 14 listopada bieżącego roku. Wietnamskie władze powinny natychmiast i bezwarunkowo zwolnić ks. Ly i oddać go w opiekę jego rodziny, żeby najbliżsi mogli zapewnić choremu właściwą opiekę lekarską, której potrzebuje, włącznie z leczeniem szpitalnym.

Wietnamskie władze z powrotem umieściły ks. Ly w więzieniu w tym samym dniu, w którym Prezydent Wietnamu – Nguyen Minh Triet – spotkał się z Papieżem Benedyktem XVI. Do spotkania tej rangi dochodzi pierwszy raz. Watykan powinien wziąć pod uwagę tę ważną sposobność, aby poruszyć przypadek ks. Nguyen Van Ly i zdecydowanie upomnieć się o jego natychmiastowe uwolnienie z więzienia.
Ks. Ly znajdował się pod opieką medyczną w Szpitalu Więziennym 198, zarządzanym przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Hanoi, od chwili, gdy doznał wylewu, który spowodował częściowy paraliż jednej strony. Jego rodzina informuje, że jakkolwiek odzyskał pewną zdolność poruszania się, to pozostaje on częściowo sparaliżowany.
Ks. Ly, liczący 63 lata, pokojowy działacz na rzecz demokracji, odbywa karę ośmiu lat więzienia w Ba Sao, w prowincji Ha Nam, na północy Wietnamu od marca 2007 r. Przez większość tego czasu jest on przetrzymywany w izolatce. Ciepi z powodu wysokiego ciśnienia i innych problemów zdrowotnych. W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy kilkakrotnie zapadał na zdrowiu, w tym przejściowo utracił władzę poruszania się. Władze więzienne nie zapewniały ani właściwej diagnozy ani właściwego leczenia.
Amnesty International wielokrotnie nawoływała do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia ks. Ly. W marcu 2007 r. został skazany na osiem lat więzienia za „prowadzenie propagandy” przeciw Państwu na podstawie Artykułu 88 wietnamskiego kodeksu karnego. Został oskarżony o powiązania z Ruchem „Blok 8406” – prodemokratycznym ruchem działającym w internecie – którego był współzałożycielem, i o pomoc w tworzeniu nielegalnych ugrupowań politycznych. Ks. Ly w ukryciu publikował pismo dysydenckie, To Do Ngon (Wolność i Demokracja).
Ks. Ly najpierw był więziony za krytykę polityki władz w sprawach religijnych w późnych latach siedemdziesiątych i spędził jakieś 17 lat jako więzień sumienia, za to, że nawoływał do poszanowania praw człowieka.
W tej chwili jest on jednym z ponad 40 uwięzionych dysydentów w Wietnamie, gdyż władze zmierzają do zdławienia jakiejkolwiek krytyki rządowej polityki i wszelkich doniesień o łamaniu praw człowieka. Władze wykorzystują bardzo ogólnie sformułowane artykuły kodeksu karnego, aby zdławić wolność wypowiedzi i traktować ją jako przestępstwo kryminalne, co jest łamaniem międzynarodowych umów rayfikowanych przez Wietnam.
W tym roku Wietnam odrzucił ważne rekomendacje przedłożone przez społeczność międzynarodową w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu, w tym wezwanie:
do dostosowania lub anulowania przepisów (wietnamskiego) Kodeksu Karnego, będących w sprzeczności z prawem międzynarodowym;
do usunięcia innych ograniczeń dotyczących wolności wyrażania sprzeciwu, dyskusji, politycznej opozycji, zgromadzeń;
a także wezwanie do uwolnienia więźniów sumienia.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Beth Berton-Hunter, Media Relations
416-363-9933, ext. 332

tł. Etek

źródło:

Amnesty International Canada

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License