Pilny apel o ratowanie życia adwokata Cu Huy Ha Vu.
flickr:5593083925

Ben Viet (05.96.2013) Wiadomości z Wietnamu -W dniu 04.06.2013 pani Nguyen Thi Duong Ha wystosowała pilny apel do wszystkich ludzi dobrej woli, do organizacji walczących o prawa człowieka o ratowania życia swojego męża, adwokata Cu Huy Ha Vu głodującego w więzieniu w Wietnamie.

Adwocat Cu Huy Ha Vu obecnie przebywa w więzieniu nr 5 w Yen Dinh, Thanh Hoa, jest bardzo źle traktowany przez pilnujących go strażników. Od 27.05.2013 pan Ha Vu prowadzi głodówkę, jego stan zdrowia jest krytyczny, w każdej chwili może tracić życie . Pani Duong Ha, żona adwokata Cu Huy Ha Vu pilnie apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli, do organizacji walczących o prawa człowieka w kraju i na świecie o wywarcie presji na władzę Wietnamu w celu wypuszczenia męża z więzienia, co może uchronić go przed śmiercią.

Adwokat Cu Huy Ha Vu, doktor prawa pochodzi ze znanej rodziny komunistów w Wietnamie. Stał się szerzej znany w 2006 r. kiedy sam zgłosił swoją osobę na kandydata na stanowisko ministra Kultury i Informacji. Dużo opublikował w internecie i udzielał zagranicznym gazetom wywiady. Dwa razy pozwał do sądu premiera Wietnamu za projekty eksploatacji boksytów zagrażające środowisku naturalnemu na Płaskowyżu Centralnym Tay Nguyen. Jawnie postawił pytanie o przywództwo Komunistycznej Partii Wietnamu. Na rozprawie w dniu 04.04.2011r sąd wbrew protestu i zaprzestania obrony przez prawników broniących pana Ha Vu, dalej kontynuował proces i skazał pana Ha Vu na 7 lat więzienia plus 3 lata nadzoru milicyjnego za „propagandy przeciwko Socjalistycznej Republice Wietnamu”.

Ben Viet

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License