Biểu tình phản đối trong Trung tâm ASG.

Bến Việt (24.07.2012) Người Việt tại Ba Lan - Hôm nay, lúc 11 giờ dự định sẽ có cuộc biểu tình của các doanh nghiệp thuê các quầy buôn bán tại Trung tâm ASG.

Những người muốn biểu tình đã loan báo tin này qua mạng intenơ và các trang báo chí trên chợ, song qua Cty LTA, họ nhận được bản thông báo của Ban quan trị ASG đe dọa các doanh nhân muốn biểu tình về những hậu quả sẽ có.

Nguyên nhân của cuộc biểu tình là cuộc đàm phán giữa ban quản trị ASG và các công ty thuê quầy không tiến chiển tốt đẹp, và nó cũng nêu lên vấn đề tài sản đặt cọc trước đây 10 năm cũng như vấn đề tăng tiền thuê quầy. tham khảo thêm...

Các doanh nhân muốn biểu tình đã đăng tải thông tin trên qua các mạng tiếng Việt.

Theo tin mới nhất các doanh nhân hiện như đang bị giam giữ trong Trung tâm ASG. Các nhân viên bảo vệ đã kiểm tra kỹ lưỡng những người qua lại để ngăn chừa các nhà báo.

Bến Việt

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License