Đòi ân xá cho người nước ngoài

Bến Việt (29.08.2009) Tin Ba Lan - Phát Ngôn Viên Quyền Công Dân, ông Janusz Kochanowski yêu cầu ân xá 300 ngàn người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Ba Lan, trong đó có 50 ngàn người Việt Nam.

Lời của Phát Ngôn Viên Quyền Công Dân (Rzecznik Praw Obywatelskich) được báo "Polska" thuận lại, nói có tới 300 ngàn người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Ba Lan. Đề đạt của ông được gửi qua thư tới Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - MSWiA). Qua đó, ông cũng nói đây là điều bộ luật mới đang soạn thảo về người nước ngoài cần có.

Theo ông Janusz Kochanowski, ân xá (abolicja) phải được vận dụng cho tất thảy người nước ngoài đang sinh sống bất hợp pháp tại Ba Lan trong đó có khoảng 50 ngàn người Việt và trên dưới 300 ngàn người Ukraina. Ân xá giúp cải thiện cuộc sống của người nước ngoài, mang lợi cho Ba Lan về dân số, bổ xung ngân quỹ eo hẹp cho các khoản hưu khi người nước ngoài làm việc hợp pháp, đóng thuế vào ngân sách Ba Lan sau khi đã hợp pháp hóa cư trú trên đất này.

Vừa qua, MSWIA có gửi thư xin ý kiến của các tổ chức chính phủ (ví dụ như cơ quan của Phát Ngôn Viên Quyền Công Dân) và phi chính phủ (NGO's) chuyên trách về người nước ngoài tại Ba Lan trong đó có Quỹ Nhân Quyền Helsinki, Quỹ Nhân Quyền Halina Niec (trụ sở tại Krakow), Quỹ chống Nô lệ và Buôn người La Strada và cả Hội Tự Do Ngôn Luận có chi nhánh Bến Việt. Đóng góp của các tổ chức phi chính phủ giúp MSWiA hoàn tất bộ luật mới về người nước ngoài, trong đó rất có thể luật ân xá lần thứ 3 sẽ được ban hành.

Hội Tự Do Ngôn Luận với chi nhánh Bến Việt đã trả lời tham luận một cách chuyên sâu và cũng có những đề nghị tương tự như ông Janusz Kochanowski đưa ra với MSWiA về luật ân xá cho người Việt Nam và những nhóm người nước ngoài khác.

Hai đợt ân xá tại Ba Lan từng diễn ra hồi 2003 và 2007 nhưng chưa giải quyết thấu đáo vấn đề người nước ngoài bất hợp pháp.

Luận mới về người nước ngoài còn trong quá trình soạn thảo. Để đi vào hiện hành, luật mới có thể phải trải qua quãng thời gian 6 tháng cho Quốc hội xét duyệt và sửa đổi.

© Bến Việt

tham khảo: Polskieradio.pl

Bình Luận

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License