Đổi giờ mùa hạ
flickr:4468848035

Bến Việt (28.03.2010) Tin thế giới - Hôm nay là ngày đầu tiên của múi giờ mùa hạ. Bạn nhớ quay thời gian để không lỡ hẹn với ai nhé!

Đêm qua, lúc 2 giờ sáng, đồng hồ được chỉnh thành 3 giờ.

Giờ mùa đông và mùa hè chỉ thay đổi ở một số nước, có thể gây phiền toái cho những ai đi lại, đón máy bay, chuyển tàu… trong những ngày đầu tiên đổi giờ.

Giờ mùa hạ được đổi vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3, giờ mùa đông vào thứ 7 cuối của tháng 10.

Lý do thay đổi thời gian là để thích ứng với đồng hồ sinh lý của cơ thể và tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời cho sinh hoạt con người.

Tất cả các nước Châu Âu trừ Island đều có chuyển giờ. Ngoài ra còn có các nước như USA, Nowa Zelandia, Australia, Meksyk cũng như vậy.

Lần đầu tiên Ba Lan đổi giờ hồi Thế chiến Thứ II, theo lệnh của Hit-le.

Để biết giờ chính xác, bạn hãy xem giờ (lokal).

© Bến Việt – www.benviet.org


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License