ECRI của Hội đồng Châu Âu hỏi chuyện người Việt

Bến Việt (24.09.2009) Tin Ba Lan - Bến Việt vừa có buổi làm việc với cơ quan đại diện chuyên về vấn đề liên quan tới người nước ngoài của Hội Đồng Châu Âu.

flickr:3945535574


ECRI mời nhóm các nhà hoạt động xã hội thân hữu cùng cô Tôn Vân Anh tới buổi gặp riêng để thâu thập thông tin, ý kiến, nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam trong chuyến đi ngắn ngày của đại diện ECRI tới Ba Lan.

Trong cuộc gặp, chúng tôi đã thẳng thắn nói về những khó khăn mang tính hệ thống, dẫn đến việc người Việt phải tới Ba Lan hầu hết theo con đường bất hợp pháp và hoàn cảnh xã hội, chính trị người Việt tsau khi đã tới Ba Lan.

ECRI mời nhóm các nhà hoạt động xã hội thân hữu cùng cô Tôn Vân Anh tới buổi gặp riêng để thâu thập thông tin, ý kiến, nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam trong chuyến đi ngắn ngày của đại diện ECRI tới Ba Lan. Các thông tin thâu thập từ các tổ chức xã hội và nhà nước giúp ECRI tổng quát trong một báo cáo về các vấn đề quan tâm. Báo cáo sẽ được công bố với công quyền Châu Âu vào tháng 12 tới.

Ngoài những thông tin đã trao đổi trong cuộc gặp, Bến Việt cũng có thể tiếp tục cung cấp thông tin, phản hồi và đề đạt tới ECRI.

Hội đồng Châu Âu có các ban ngành tương đương trong các lĩnh vực xã hội, kinh tế, môi trường… Các ban này làm việc như một trong những công cụ hỗ trợ tư duy và có thẩm quyền đưa ra các đề đạt cho vận hành bộ máy Liên minh Châu Âu đồ sộ, để bộ máy này theo sát nhu cầu xã hội và rà quét các thiếu sót có thể xảy ra.

© Bến Việt

Bình Luận

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License