Komorowski đứng đầu nhà nước BL sau tai nạn

Bến Việt (10.04.2010, 16:15) Tin Ba Lan - Thể theo Hiến pháp, Chủ tịch quốc hội Ba Lan - Bronisław Komorowski nhậm chức đứng đầu nhà nước sau tai nạn máy bay hồi sáng. Quốc tang và hạn bầu cử Tổng thống mới cũng đã được công bố.

flickr:4508027714


Bronisław Komorowski giữ chức Tổng thống tới khi bầu cử

Một trong những quyết định đầu tiên của đặc quyền tổng thống - Bronisław Komorowski là công bố 1 tuần quốc tang.

Thể theo Hiến Pháp Ba Lan, khi Tổng thống chết hoặc mất khả năng điều hành quốc gia, chủ tịch Quốc Hội là người thay thế.

Ban đầu có cơ quan truyền thông lầm tưởng ông Bronisław Komorowski cũng nằm trong danh sách tử nạn.

Quốc tang Ba Lan bắt đầu từ hôm nay, từ 18:00 và kết thúc ngày 16 tháng Tư.

Tổng thống mới sẽ được bầu lên chậm nhất ngày 20 tháng 6 năm nay. Cuộc bầu cử trước hạn định cũng nằm trong nghị trình pháp lý quy định của Ba Lan.

Hiện tại, Bronisław Komorowski vừa giữ chức Chủ tịch quốc hội, vừa giữ cương vị Tổng thống cho tới ngày người dân bầu trực tiếp tổng thống mới.

Bronisław Komorowski là một trong những người từng công bố tranh cử tổng thống năm nay.

Cùng với thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bronisław Komorowski sẽ phải nhanh chóng bổ xung chức vụ thay những nhân vật từng đảm trách nghĩa vụ quốc gia đã bị chết trong tai nạn máy bay.

Trong những ngày quốc tang, Ba Lan bỏ hết các sinh hoạt ồn ào hoặc vẫn tổ chức nhưng giảm thiểu các hình thức giải trí.

© Bến Việt – www.benviet.org


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License