Pomagamy / Bến Việt

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, xã hội cho người Việt Nam tại Ba Lan. Khăng khít với người Ba Lan, sống và làm việc nhờ vào các tiêu chuẩn của Ba Lan để tồn tại và thích ứng với đất nước hiếu khách này.

flickr:3931492447


Từ ngòai đường, bạn có thể nhìn thấy logo của Hội Tự Do Ngôn Luận, nơi có trụ sở Bến Việt. Lối vào từ góc đường Zoli.

Trung tâm tư vấn, hỗ trợ gồm các bạn trẻ người Việt Nam và các nhân vật uy tín của Ba Lan nhiệt tình với người Việt, tiếp tục các hoạt động giúp đỡ cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan nhưng đi vào quy củ hơn để phục vụ cộng đồng người Việt chúng ta.

Khi cần tư vấn hoặc gặp gỡ tại Bến Việt mời Bạn tới trụ sở vào ngày thứ Hai hàng tuần, từ 17 tới 20 giờ . Nếu muốn tới trong những ngày, giờ khác, Bạn có thể chủ động hẹn trước qua điện thoại.

Trụ sở Bến Việt ul: Marszałkowska 7 cách quán Quê Hương 2 bến tàu điện nếu đi lui khỏi trung tâm thành phố theo hướng Mokotów. Trụ sở nằm trên quãng đường 1 chiều của phố Marszałkowska. Bạn có thể đỗ xe hoặc taxi trên đường Zoli đi từ phố ul. Polna.
Đi tàu điện: 4, 14, 18, 19, 36 xuống bến pl. Unii Lubelskiej,Đi xe bus: 117, 119, 131, 222,138, 182, 187, 408, 411, 501, 502, 505, 514, 519, 522 xuống bến Marszałkowska.
Cửa vào từ góc đường ul. Zoli.


© Bến Việt

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License