Con Dau Zabytkowy Cmentarz Odebrany Katolikom

AsiaNews (26.04.2010) Wiadomości z Wietnamu - ** Zabytkowy cmentarz stanie się ekskluzywnym ośrodkiem wypoczynkowym. Projekt władz przewiduje wywłaszczenie gruntów rolnych i zabudowań w wiosce Con Dau, których właścicielami są wieśniacy. Władze grożą, że buldożery zrównają z ziemią kościół parafialny.**

Władze municypalne w Da Nang wprowadziły zakaz grzebania zmarłych na cmentarzu w Con Dau, aby „zwolnić” miejsce i przekształcić cmentarz w teren budowy. Projekt przewiduje „odzyskanie” cmentarza i gruntów rolnych wokół wioski zamieszkałej przez dwa tysiące mieszkańców i stworzenie „zielonej” luksusowej przestrzeni dla hoteli, dzięki obcemu kapitałowi inwestycyjnemu.
Cmentarz parafialny ma 10 hektarów i znajduje się w odległości 1 km od kościoła. Cmentarz funkcjonował w tym miejscu od 135 lat i jest znajduje się na liście ustalonej przez władze w Hanoi wśród chronionych miejsc historycznych. 10 marca 2010 pojawiła się na cmentarzu tablica z ogłoszeniem: „Absolutny zakaz grzebania zmarłych w tym miejscu”, ustawiona przez agentów sił bezpieczeństwa. W odpowiedzi na protest obecnych przy tym parafian, komendant policji eksplodował pojemnik z gazem łzawiącym prosto w twarz jednego z protestujących. Ofiara pozostaje do dzisiaj nieprzytomna.
Mieszkańcy wioski zbiegli się na cmentarz i zmusili policjantów, aby przywołali karetkę pogotowia i pokryli koszt opieki medycznej poszkodowanego, który do dzisiaj znajduje się w szpitalu.
Tydzień przedtem członek Patriotycznego Frontu Ojczyźnianego i dwóch urzędników z Urzędu do spraw Wyznań odwiedzili proboszcza, aby nakłonić go, żeby ostrzegł wiernych, że pochówki na cmentarzu są zabronione. Ksiądz odmówił, wyjaśniając, że cmentarz i kościół należą do całej wioski i że istnieją stosowne dokumenty własności.
Wierni sprzeciwiają się projektowi, który zmierza do zburzenia ich domostw, pozbawienia gruntów i ziemi, która jest miejscem spoczynku dla zmarłych przodków. Władze jednak wywierają presję, grożąc, że do maja br. do wioski zostaną skierowane buldożery, aby zrównać z ziemią kościół parafialny.

wg AsiaNews / EDA

tł. Etek


źródło: AsiaNews 22.04.2010


Tôn Vân Anh
moc.liamg|hnanavnot#moc.liamg|hnanavnot
http://www.benviet.org

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License