Czternastu nowych księży wyświęcono w Hanoi – seria świętokradczych włamań do kościołów

(24.12.2009) Wiadomości z Wietnamu - Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia katolicy w Hanoi z radością uczestniczyli w obrzędach święceń kapłańskich 14 nowych księży dla archidiecezji Hanoi. Radość była jednak zaprawiona goryczą z powodu czarnej serii świętokradczych włamań do kościołów w archidiecezji Hanoi i diecezji Hung Hoa. Delegacja Ludowego Komitetu Hanoi złożyła wizytę i przekazała świąteczne upominki Ks. Metropolicie Hanoi.

flickr:4210783432
Święcenia kapłańskie w Hanoi

W prostej, ale uroczystej ceremonii w Wyższym Seminarium Duchownym w Hanoi w dniu 22 grudnia ks. Abp Józef Ngo Quang Kiet wyświęcił 14 nowych kapłanów. W uroczystości święceń uczestniczyli ks. Laurenty Chu Van Minh – biskup pomocniczy w Hanoi, ks. bp emeryt Józef Nguyen Van Yen z Phat Diem. 140 Księży koncelebrowało Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa. Uroczystość zgromadziła około pięciu tysięcy wiernych, którzy nie kryli swej radości.
Dzięki święceniom liczba księży w archidiecezji wzrosła do 106. Najnowsze statystyki wykazują, że archidiecezja Hanoi liczy 350 tysięcy wiernych i 141 parafii. Neoprezbiterzy zostali przeznaczeni do 14 parafii spośród ogólnej liczby 50 parafii, które od dziesiątków lat funkcjonują bez stałego duszpasterza.
Na znak jedności neoprezbiterzy rozpoczęli swoje msze prymicyjne w rodzinnych parafiach dokładnie o godzinie 9.30. W mszach prymicyjnych uczestniczyły rodziny neoprezbiterów, przyjaciele, parafianie, dziękując Bogu za dar kapłaństwa.

Natomiast o godzinie 15.00 we wtorek 22 grudnia bieżącego roku do siedziby arcybiskupa przybyła pani Ngo Thi Thanh Hang – zastępczyni przewodniczącego Ludowego Komitetu w Hanoi – na czele delegacji miejscowych władz i wręczyła bożonarodzeniowe upominki ks. Arcybiskupowi i Biskupowi pomocniczemu.
Ten krok miejscowych władz jest postrzegany przez katolików jako symboliczny gest pojednania. Dwa lata temu, 25 stycznia 2008 roku ta sama pani Hang skierowała ultimatum wobec hierarchy, grożąc drastycznymi sankcjami, jeżeli katoliccy demonstranci – okupujący pokojowo teren nuncjatury – nie opuszczą miejsca przed godzinie 17.00 następnego dnia. Od tego czasu pani Hang ze swym komitetem przedstawiała dostojnika Kościoła i kilku księży w Hanoi jako „wichrzycieli”, którzy „podburzali do rozruchów, oczerniali władze, lekceważyli naród, łamali i ośmieszali prawo oraz podżegali innych do nie liczenia się z nim”. Podobne pomówienia nasiliły się ponownie w państwowych środkach przekazu w tygodniach poprzedzających spotkanie Papieża Benedykta XVI i wietnamskiego przywódcy komunistycznego Nguyen Minh Triet, jako usprawiedliwienie dla wszystkich ataków i napaści na Kościół, które ostatnio miały miejsce w całym kraju.

flickr:4210018061
Ngo Thi Thanh Hang w siedzibie arcybiskupa

Żeby sytuację jeszcze bardziej pogorszyć, z okazji Bożego Narodzenia w zeszłym roku władze zaprosiły do Hanoi tzw. „Komitet Solidarności Katolików Wietnamskich” i wręczyły zwyczajowy upominek członkom komitetu zamiast ks. Arcybiskupowi Ngo Quang Kiet. Wręczenia dokonali ci sami urzędnicy miasta. Zostało to odebrane jako rażący brak szacunku dla kościelnej jurysdykcji arcybiskupa w Hanoi.

Tymczasem podczas ostatniej wizyty wychwalano zarówno hierarchę jak i katolików w Hanoi za ich wkład i „wspieranie rządowych inicjatyw”.
W odpowiedzi na ten zadziwiający zwrot retoryki ks. Abp Józef Ngo wyraził nadzieję, że wizyta władz jest nie tylko dyplomatycznym gestem, ale znakiem „wzrostu grzeczności i sprawiedliwości tak bardzo potrzebnych w mieście tak wielkim jak Hanoi”.
„Dla nas chrześcijan duchowość jest czymś, co najbardziej sobie cenimy. Ona, bowiem pozwala ludziom trwać w łączności ze sobą nie tylko powierzchownie, ale w głębi swych serc. Czynimy tak, ponieważ oczekujemy dnia, w którym każdy z nas będzie musiał stanąć przed Bogiem i będzie sądzony za swoje czyny. Jest nam lepiej, gdy żyjemy jak proste strzały, unikając podstępów. Kiedy widzisz zewnętrzne zachowania katolików, to są one też prawdziwym odzwierciedleniem tego, czym jesteśmy „wewnętrznie”. Można być spokojnym dzięki pewności, że to, co widzisz, jest tym, co otrzymujesz. Nie mamy nic do ukrycia” – powiedział hierarcha.

Wcześniej, przed wizytą delegacji władz miejskich, archidiecezja Hanoi i sąsiednia diecezja Hung Hoa potępiła wyraźnie zorganizowaną akcję przestępczą, w której dokonano świętokradczych włamań do dziewięciu kościołów. Złodzieje ukradli zabytkowe cyboria, kielichy mszalne, sprzęt nagłaśniający w następujących siedmiu kościołach archidiecezji Hanoi: Tu Chau, Cao Mat Ben, Mai Linh, Dong Du, My Thuong, Son Mieng and Dong Lao, oraz dwóch w diecezji Hung Hoa: Phuong Bai i Tinh Lam. Do tych kościołów włamano się w ciągu trzeciego tygodnia Adwentu. Wierni, którzy przyszli na niedzielną Mszę Świętą rankiem 20 grudnia, płakali na widok dokonanej profanacji. Tabernakula zostały siłą otwarte, konsekrowane hostie rozrzucono po ziemi. Przynajmniej w dwóch kościołach, jak poinformowano, rabusie zabrali również religijne figury i inne dzieła sztuki.

s. Emily Nguyen

tł. Etek

źródło:

Vietcatholic News

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License