UE protestuje przeciwko łamaniu praw człowieka w Wietnamie

Delegacja Unii Europejskiej (08.04.2011) Wiadomość ze świata - Wyrok, skazujący pana Cu Huy Ha Vu na 7 lat więzienia i następnie na 3 lata probacji jest szczególnie surowy i jesteśmy głęboko zaniepokojeni przez bardzo wyraźne uchybienia w stosowaniu właściwych procedur podczas procesu.

UNIA EUROPEJSKA
DELEGACJA DLA WIETNAMU

Oświadczenie Przewodniczącego Misji Unii Europejskiej w sprawie rozprawy sądowej pana Cu Huy Ha Vu z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Delegacja Unii Europejskiej publikuje niniejsze oświadczenie w porozumieniu z kierownictwem Europejskiej Misji w Wietnamie.

Unia Europejska ubolewa i wyraża swe głębokie zaniepokojenie z powodu rozprawy sądowej przeciw panu Cu Huy Ha Vu w Hanoi, która się odbyła w poniedziałek, dnia 4 kwietnia [br.].
Pan Cu Huy Ha Vu był sądzony na mocy, artykułu 88, punkt pierwszy (wietnamskiego) Kodeksu Karnego, za rozpowszechnianie propagandy przeciw rządowi w okresie od października 2009 do 2010, pisząc artykuły i udzielając wywiadów; zniesławiając administrację (państwową) i propagując system wielopartyjny.

Ten wyrok nie jest zgodny z podstawowym prawem każdego człowieka do własnych przekonań i prawem do ich swobodnego i pokojowego wyrażania, w zgodzie z Powszechną Deklarają Praw Człowieka i z artykułem dziewiętnastym Międzynarodowego Traktatu o Prawach Cywilnych i Politycznych (ICCPR), którego sygnatariuszem jest też Wietnam.

Wyrok, skazujący pana Cu Huy Ha Vu na 7 lat więzienia i następnie na 3 lata probacji (aresztu domowego) jest szczgólnie surowy i jesteśmy głęboko zaniepokojeni przez bardzo wyraźne uchybienia w stosowaniu właściwych procedur podczas procesu. Dla Unii Europejskiej sprawą budzącą poważne zaniepokojenie jest ponadto przetrzymywanie kilku osób, które w sposób pokojowy zabiegały o możliwość przysłuchiwania się procesowi.

Unia Europejska jest przekonana, że Wietnam tylko wtedy może rozwinąć się w społeczeństwo oparte na wiedzy, zintegrowane i zasobne, takie jakiego pragną ludzie, gdy zostanie zapewniona swoboda wypowiedzi. Szacunek międzynarodowej społeczności dla Wietnamu i długofalowy ekonomiczny rozwój Wietnamu są nieosiągalne jak długo knebluje się pokojowe wyrażanie opinii na kluczowe dla przyszłości narodu i kraju tematy.

Unia Europejska ponownie deklaruje swoją gotowość do dalszej współpracy z Wietnamem, w tym do dialogu i praktycznego wsparcia, aby przyczynić się do wzrostu uznania i szacunku dla praw człowieka [w tym kraju].

Delegacja Unii Europejskiej w Hanoi,
5 kwietnia 2011

Delegacja Unii Europejskiej dla Wietnamu:
adres:
The Delegation of the European Union to Vietnam
17th - 18th floor, Pacific Place Office Building,
83B Ly Thuong Kiet, Hanoi
Tel: +844 3941 0099 Fax: +84 4 39461701

tł. Etek

źródło: http://www.delvnm.ec.europa.eu/news/vn_news/vn_news124.html

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License