Generał milicji szefem Rządowego Komitetu do spraw Wyznań

Ben Viet (28.02.2012) Wiadomości z Wietnamu - Premier Wietnamu Nguyen Tan Dung powołał 2-gwiazdkowego generała milicji Pham Dung – Dyrektora II Departamentu Bezpieczeństwa na stanowisko wiceministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dyrektora Rządowego Komitetu do spraw Wyznań przy MSW.

Generał Dung jako dyrektor II Departamentu Bezpieczeństwa zajmował się bezpieczeństwem wewnętrznym, w tym bezpieczeństwem polityki wewnętrznej a w szczególności informacji – łączności.

Na nowym stanowisku, jako dyrektor Rządowego Komitetu do spraw Wyznań przy MSW generał Dung będzie doradzał rządowi w zakresie państwowej polityki i zarządzania wobec religii. Polityka państwa wobec religii jest uznawana za jeden z ważnych czynników w zarządzaniu bezpieczeństwem polityczno - społecznym w Wietnamie.

Stanowisko dyrektora Rządowego Komitetu do spraw Wyznań przy MSW zostało nieobsadzone odkąd, kiedy jego poprzedni dyrektor Nguyen Thai Binh został zatwierdzony przez Sejm na stanowisko Ministra MSW w lipcu 2011r.

Wraz z generałem Dung, premier Wietnamu Nguyen Tan Dung ma dwóch generałów milicji jako swoich głównych „doradców” ds. religii.

Rządowy Komitet do spraw Wyznań został powołany w 1955r. z obowiązkami i uprawnieniami państwowymi w zarządzaniu religią na obszarze całego kraju, w zarządzaniu usługami publicznymi w zakresie religii.

(informacja wg BBC z dnia 21.02.2012r.)

Ben Viet

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License