Làn gió của đổi thay
flickr:4089447524


Chuông của tự do cho tâm hồn tôi nhẹ nhõm

Bến Việt (09.11.2009) Âm thanh - …Hãy đưa tôi tới giờ khắc diệu kì / Hãy để bão táp gióng chuông / Chuông của tự do cho tâm hồn tôi nhẹ nhõm… "Wind of Change" là tựa đề bài hát hầu như người Việt nào cũng biết. Nhóm Scorpion sáng tác 20 năm trước, nhân dịp thể chế cộng sản bị đảo thải. Mời bạn thưởng thức bài hát qua video thâu buổi hòa nhạc đặc biệt nhóm Scorpion biểu diễn bên xưởng đóng tàu Gdansk hôm 4 tháng 6 vừa qua.

xem và nghe

I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change

The world closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future's in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change

Chorus:
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past forever

I fallow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

The wind of change blows straight
Into the face of time
Like a storm wind that will ring
The freedom bell for peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change


© Bến Việt

Bình Luận

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License