72 Hmongów zabito, setki osób aresztowano, wielu ratowało się ucieczką

VietCatholic (21.05.2011) Wiadomości z Wietnamu - Przynajmniej o dziewięć osób powiększyła się liczba śmiertelnych ofiar wśród katolickich Hmongów, którzy wzięli udział w zbiorowej demonstracji na rzecz religijnej wolności, reformy rolnej i sprzeciwiali się nielegalnemu wyrębowi lasów przez przedsiębiorstwa działające pod ochroną Wietnamskiej Armii Ludowej.

Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II w Rzymie w dniu 1 maja stała się poważną pobudką do spontanicznych zgromadzeń i pokojowych demonstracji, w których wzięły udział tysiące wietnamskich Hmongów, w tym katolicy, protestanci i wyznawcy tradycyjnych wierzeń. Doniosły o tym różne źródła z Północy Wietnamu oraz Philip Smith z Centrum Analiz Polityki Społecznej [Center for Public Policy Analysis (CPPA)].

Przynajmniej o dziewięć osób powiększyła się liczba śmiertelnych ofiar wśród katolickich Hmongów, którzy wzięli udział w zbiorowej demonstracji na rzecz religijnej wolności, reformy rolnej i sprzeciwiali się nielegalnemu wyrębowi lasów przez przedsiębiorstwa działające pod ochroną Wietnamskiej Armii Ludowej. Przyczyną ich śmierci są działania żołnierzy i policji.

Wietnamska Armia Ludowa pozbawiła życia przynajmniej 72 osoby należące do wietnamskiej mniejszości Hmongów (chrześcijan i wyznawców tradycyjnych wierzeń). Wśród nich było wielu katolików i ortodoksyjnych protestantów. Informację tę przekazały różne źródła, w tym Centrum Analiz Polityki Społecznej, sami Hmongowie oraz laotańskie organizacje pozarządowe, które mają przygraniczne kontakty z pokrzywdzonymi.

Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II w Rzymie w dniu 1 maja 2011 była czynnikiem pobudzającym do masowych zgromadzeń i pokojowych demonstracji, w których uczestniczyły tysiące katolików, protestantów i animistów należących do wietnamskiej mniejszości Hmongów.

Przynajmniej o dziewięć osób powiększyła się liczba śmiertelnych ofiar wśród wietnamskich katolików z grupy etnicznej Hmongów, którzy wzięli udział w masowej demonstracji na rzecz religijnej wolności, reformy rolnej i położenia kresu nielegalnemu wyrębowi lasów, którego dokonywały różne spółki powiązane z Wietnamską Armią Ludową. Demonstranci zostali zabici przez żołnierzy i policjantów we wtorek 17 maja br, za to, że uczestniczyli w pokojowych demonstracjach, które miały miejsce na początku miesiąca. Wtedy wielu katolików z etnicznych Hmongów zapoczątkowało demonstracje w Dien Bien, aby uczcić beatyfikację Papieża Jana Pawła II w Rzymie.
Siły bezpieczeństwa, w tym ponad 15.000 żołnierzy z różnych jednostek Wietnamskiej Armii Ludowej, przy wsparciu sprzymierzonych wojsk laotańskich otoczyły ścisłym kordonem prowincję Dien Bien i dokonały aresztowania 2400 osób należących do etnicznych Hmongów.

http://www.scoop.co.nz/stories/WO1105/S00366/nine-hmong-catholics-killed-during-mass-arrests-in-vietnam.htm

Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Hanoi nakazał oddziałom wojskowym dokonanie ataku zbrojnego na demonstrujących na północy kraju wietnamskich Hmongów.

http://www.scoop.co.nz/stories/WO1105/S00181/vietnam-14-die-as-troops-converge-on-hmong.htm

Dygnitarze SRW w Hanoi ogłosili, że Wietnamska Armia Ludowa i siły bezpieczeństwa uniemożliwiły niezależnym dziennikarzom i agencjom informacyjnym przekazywanie wiadomości o wydarzeniach obejmujących tysiące demonstrantów. Zaangażowano też jednostki wojskowe, aby zakończyły publiczne zgromadzenia i apele. Tysiące żołnierzy w sile dywizji wysłano do tego rejonu.

http://www.scoop.co.nz/stories/HL1105/S00082/vietnam-crackdown-more-hmong-killed-as-army-deploys.htm

Tysiące wietnamskich Hmongów odniosło rany, albo zniknęło wskutek działań sił bezpieczeństwa i wojska.

http://www.onlineprnews.com/news/136155-1304626071-vietnam-peoples-army-attacks-peaceful-hmong-demonstrators.html

Bojowe helikoptery MI-8 oraz helikopterowe oddziały wojska zostały rozmieszczone przeciw Hmongom. Laotańska Armia Ludowa również została zmobilizowana na obszarze granicznym, aby wzmocnić izolację przed dziennikarzami i innymi.

http://www.scoop.co.nz/stories/WO1105/S00181/vietnam-14-die-as-troops-converge-on-hmong.htm

„Hmongowie, katolicy i protestanci, żyjący w wietnamskiej prowincji Dien Bein są nadal niesłusznie szykanowani i zniesławiani przez żołnierzy i policjantów, którzy aresztują ich, biją i prześladują setkami” – powiedziała Christy Lee z organizacji na rzecz Rozwoju Hmongów.

http://www.onlineprnews.com/news/136891-1304943947-vietnam-army-kills-14-more-hmong-prostesters-hundreds-more-missing.html
Pani Lee stwierdziła: „Wielu zwykłych wietnamskich Hmongów – katolików, protestantów, wyznawców tradycyjnych wierzeń oraz innych obywateli Wietnamu, zaangażowanych w pokojowe zbiorowe protesty przeciw rządowi za brak reformy – spotykają aresztowania, podczas których są oni setkami krępowani sznurami, zasłania się im oczy i przymusowo ładuje się do wojskowych ciężarówek. Następnie są oni wywożeni poza izolowaną prowincję, w nieznanym kierunku.”

„Obawiamy się, że wielu wietnamskich Hmongów będzie poddanych egzekucji w trybie doraźnym zaraz po przesłuchaniach, podobnie jak dziewięciu katolików, których żołnierze i policjanci pozbawili życia w minionym tygodniu za ich wiarę i pokojowe apele o położenie kresu religijnym prześladowaniom I niesprawiedliwości.”

„Obecnie ponad 2400 niewinnych Hmongów przebywa bezpodstawnie w areszcie pod pretekstem fałszywych oskarżeń, gdyż ludzie początkowo zgromadzili się w Dien Bien, aby uczcić Papieża Jana Pawła II i wsłuchać się w jego przesłanie nadziei do ludzi cierpiących chrześcijan prześladowanych w świecie.”

„Liczne źródła w Wietnamie potwierdziły, że dziewięciu wietnamskich Hmongów-katolików, którzy brali udział w demonstracjach na rzecz religijnej wolności, sprawiedliwej reformy rolnej i położenia kresu nielegalnego wyrębu lasów przez spółki powiązane z Wietnamską Armią Ludową, zostało zabitych przez siły bezpieczeństwa.” – powiedział Philip Smith, dyrektor administracyjny Centrum Analiz Polityki Społecznej z Waszyngtonu.

http://www.centerforpublicpolicyanalysis.org

„Liczne źródła informacji (zarówno wietnamskie jak i zainteresowani Hmongowie) w prowincji Dien Bien i przygranicznych obszarach Laosu doniosły, że beatyfikacja Papieża Jana Pawła II w Rzymie w dniu 1 maja odegrała znaczącą rolę w zapoczątkowaniu zgromadzeń i pokojowych demonstracji przez tysiące wietnamskich Hmongów – katolików, protestantów i animistów” – stwierdził pan Smith.
„Hmongowie żyjący na terenie katolickiej diecezji w Dien Bien byli brutalnie bici i zabijani przez żołnierzy oraz policjantów za samo podejrzenie, że brali udział w pokojowych zgromadzeniach, które miały miejsce na początku miesiąca, i podczas których domagano się zakończenia prześladowań religijnych oraz żądano zniesienia opresyjnych ograniczeń w stosunku do wyznawców chrześcijaństwa jak i animistów, a także świętowano beatyfikację Papieża Jana Pawła II, który jest autorem ważnego przesłania, aby bez lęku sprzeciwić się rządowej niesprawiedliwości i stalinowskiej dyktaturze.” – skomentował Smith.

„Polski papież – który przeciwstawiał się nazizmowi podczas drugiej wojny światowej i komunistycznemu totalitaryzmowi oraz atakom komunistów na katolików i protestantów, – był źródłem inspiracji dla wielu wierzących mieszkańców Wietnamu, Laosu, Kambodży, etnicznych Hmongów dzięki odważnemu świadectwu, postawie moralnej oraz głębokiemu wezwaniu, aby „nie obawiać się” sprzeciwu wobec niesprawiedliwości społecznej i stalinowskich reżimów w świecie.” – podkreślił Smith.

„Do tej chwili w wietnamskiej prowincji Dien Bien oddziały Wietnamskiej Armii Ludowej zabiły co najmniej 72 chrześcijan, w tym wielu katolików i ortodoksyjnych protestantów.”

„Generałowie i urzędnicy ministerstwa obrony w Hanoi, odpowiedzialni za te straszne, krwawe czyny przeciw pokojowym demonstrantom w prowincji Dien Bien odcięli ten obszar przed niezależnymi dziennikarzami i środkami przekazu, aby prawda o wydarzeniach nie ujrzała światła dziennego.”

„Komunistyczni dygnitarze w Hanoi i wyżsi dowódcy wietnamskiej armii zapewnili sobie wsparcie oddziałów laotańskiej armii, które przy pomocy wietnamskich doradców wojskowych uszczelniły obszary przygraniczny i brały udział w prześladowaniu i aresztowaniu Hmongów, innych obywateli Wietnamu i członków Kościoła, których podejrzewano o udział w zbiorowych protestach.”

„Wietnamskie i laotańskie oddziały wojskowe zostały zmobilizowane wzdłuż wspólnej granicy, aby odciąć i atakować kochających wolność ludzi Lao oraz etnicznych Hmongów mieszkających w prowincji Dien Bien oraz zwykłych chrześcijan, którzy jedynie zabiegają o prawa człowieka i religijną wolność, którzy chcą położyć kres wyzyskowi, jakiego się dopuszczają skorumpowani generałowie z Hanoi przez nielegalny wyręb lasów, wyburzanie kościołów, świątyń i religijnych sanktuariów przez wyręb świętych górskich lasów, które należą do miejscowej ludności Hmongów.”

„Domagamy się, aby wietnamskie oddziały wojskowe wycofały się z Laosu i przestały zabijać zarówno Laotańczyków jak i Hmongów – w tym chrześcijan, katolików, animistów i niezależnych wyznawców buddyzmu. Prześladowani wietnamscy obywatele, w tym wielu katolickich i protestanckich Hmongów z Dien Bien, podejmują próby ucieczki z Wietnamu do Laosu, ale ostatnio tam też są aresztowani i zabijani albo przez laotańskie albo wietnamskie oddziały wojskowe czy przez siły policyjne.”- powiedział przewodniczący Zjednoczonej Ligi dla Demokracji w Laosie – Bounthanh Rathigna.

„Przerażający, nielegalny wyręb lasów, religijne prześladowania i degradacja środowiska dokonywane przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu i Laotańską Armię Ludową we współpracy z wietnamską armią działającą w Laosie oraz w obszarach przygranicznych prowincji Dien Bien powinny zostać powstrzymane przez międzynarodową wspólnotę zanim więcej ludzi zostanie wypędzonych ze swojej ojczyzny albo zabitych przez skorumpowanych dygnitarzy komunistycznych.” – podkreślił wczoraj Rathigna w oficjalnym oświadczeniu Ligi.

Organizacja Human Rights Watch wydała dzisiaj oświadczenie, w którym wyrażono niepokój o ciężką sytuację Hmongów w Dien Bien i przynaglono wietnamskie władze, aby zapewniły swobodny dostęp do tego obszaru.
http://www.hrw.org/en/news/2011/05/17/vietnam-investigate-crackdown-hmong-unrest

18 maja 2011
Maria Gomez
tł. Etek

źródła: http://www.vietcatholic.net/News/Html/90031.htm

http://khampoua.wordpress.com/2011/05/18/press-release-vietnam-forces-kill-72-hmong-hundreds-arrested-and-flee/

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License