Organizacja HRW żąda uwolnienia 4 młodych katolików.
flickr:7235500058

Ben Viet (23.05.2012) Wiadomości z Wietnamu - W dzień przed rozprawą przeciwko 4 młodym katolikom za „rozpowszechnienie propagandy przeciwko socjalistycznym władzom państwowym” Organizacja Human Rights Watch z siedzibą w Nowym Jorku wydała oświadczenie, w którym żądała od władz wietnamskich "natychmiastowego uwolnienia czterech działaczy katolickich".

W oświadczeniu wydanym w dniu 23/5/2012, Phil Robertson, zastępca dyrektora Organizacji Human Rights Watch w Azji napisał :” Co za wstyd, kiedy władze Wietnamu sądzą tych katolickich działaczy, i oni (działacze) mogą być skażeni na karę więzienia tylko z tego powodu, że wyrażali swoje poglądy i rozdali ulotki.” Proces ten świadczy o tym, że „ rząd Wietnamu bardzo lekceważy wolności religijne i wolności słowa”.

Organizacja Human Rights Watch wielokrotnie krytykowała władze Wietnamu i jego sądy za dowolność w interpretowaniu prawa i arbitralność w wydaniu wyroków więzienia. „ Artykuł 88 kk. ma taki efekt jak gilotyna prawna, służy do wycięcia tych, którzy wyrażają wątpliwość lub krytykują rząd”.

W dniu 24.05.2012r. odbędzie się rozprawa przeciwko 4 młodym katolikom - Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương và Hoàng Phong za „prowadzenie propagandy przeciwko Socjalistycznej Republice Wietnamu”.

Ben Viet wg BBC

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License