KC Komunistycznej Partii Wietnamu nie chce wykreślić art. 4 z Konstytucji.

Zakończona w dniu 15.05.2012r. piąta konferencja Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Wietnamu potwierdza raz jeszcze, że komuniści za nic nie chcą oddać władzy.

Podstawą bytu komunistycznej partii Wietnamu jest artykuł 4 konstytucji, który stwierdza wprost „Komunistyczna partia Wietnamu …jest siłą przywódczą państwa i społeczeństwa” oraz „władza należy do ludu pod kierownictwem partii.” Artykuł ten został wprowadzony do Konstytucji z 1992r.

Konferencja KC partii komunistycznej Wietnamu trwała 9 dni bez udziału nawet partyjnej prasy, generalny sekretarz komunistycznej partii Wietnamu Nguyen Phu Trong w przemówieniu końcowym potwierdził: „Komunistyczna partia Wietnamu …jest siłą przywódczą państwa i społeczeństwa.” „ władza państwowa jest jednolita w przydziale, koordynacji i kontroli między organami w realizacji władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.”

Konferencja KC odbyła się w czasie, kiedy 500-osobowy Sejm złożony z samych komunistów uchwałą nr 06/2011/QH13 z 06-08-2011 zobowiązał się do opracowania zmiany aktualnej konstytucji i poproszono różne organizacje oraz obywateli o nadsyłanie swoich opinii oraz opracowań pomocniczych. Uchwała ta zapoczątkowała nadzieję u niektórych Wietnamczyków na możliwość wykreślenia znienawidzonego artykułu 4 z konstytucji. Postanowienie KC na zakończeniu konferencji tę nadzieję wymarzało.

Pierwsza konstytucja Wietnamu powstała w 1946r po proklamowaniu niepodległości w 1945r. Na podstawie tej konstytucji powstały kolejne wersje zwane Konstytucja 1959, Konstytucja 1980 i obecna Konstytucja 1992, w której wprowadzono ten artykuł 4 dający komunistom wszelką władzę.

Ben Viet wg źródeł wietnamskich

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License