Khai Bút Đầu Xuân

Bến Việt (14.02.2013) Văn Hóa - Bến Việt xin trân trọng giới thiệu với các bạn Thơ khai bút đầu xuân của Trần Huỳnh Duy Thức, thơ này do Trần Văn Huỳnh có được khi cùng gia đình thăm Trần Huỳng Duy Thức trong nhà tù cộng sản và đã gửi tới Bến Việt.


Những bài khai bút đầu xuân trước khi Thức bị bắt vẫn còn lưu trữ tại đây...

Bến Việt

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License