Milicja strzelała przed kościołem parafialnym 15 minut.

Ben Viet (04.09.2013) Wiadomości z Wietnamu -Przed kościołem parafialnym My Yen w Nghi Phuong, Nghe An milicja przez 15 minut strzelała w powietrze by rozpędzić katolików przy pobliskim urzędzie gmin. Niektórzy zostali pobici.

W dniu dzisiejszym (tj 04.09.2013r) zgodnie z obietnicą składaną wczoraj przez władze gminy o uwolnienie dwóch parafian porwanych przez milicjantów w dniu 27 czerwca, parafianie parafii My Yen przyszli do urzędu gminnego po swoich ludzi, zamiast nich i władzy gminnej, spotkało ich setki milicjantów w pogotowiu do ataku z psami. Milicjanci przez 15 minut strzelali w powietrze przy kościele, nie chcąc dopuścić ludzi do urzędu gminy. Niektórzy parafianie zostali pobici pałkami elektrycznymi, ok. 10 osób zostało aresztowanych.

Uwolnieni według obietnicy mają byc pan Ngo Van Khoi i pan Nguyen Van Hai, zostali oni porwani przez milicjantów w dniu 27 czerwca tego roku. Byli oni świadkami wydarzenia z 22 maja bieżącego roku, kiedy autobus z pielgrzymami na drodze do znanego centrum religijnego Trai Gao został zatrzymany i przeszukany przez nieznane osobniki. Zbuntowani pielgrzymi złapali te osobniki i przekazali władzom gminy, okazało się, że to milicjanci w przebraniu.

flickr:9671652031
flickr:9674868668

Ben Viet na postawie wiadomości RFA

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License