Czuwanie Modlitewne za Kościół Prześladowany w Wietnamie
flickr:4985358769

Zaproszenie (13.09.2010) W centrum uwagi - Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprasza wszystkich na I. Czuwanie Modlitewne za Kościół Prześladowany, poświęcone prześladowanym przez komunistyczny reżim totalitarny chrześcijanom z Wietnamu.

„Nasi prześladowani Siostry i Bracia są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru”

(o. Werenfried van Straaten)

I. Czuwanie Modlitewne Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Czuwania modlitewne, których patronem Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie uczyniło bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, są integralną częścią misji, jaką PKWP ma do spełnienia w świecie. W wyniku rozmów między dyrekcją, pracownikami, współpracownikami, darczyńcami i sympatykami Dzieła, uznano, że należy istniejącą wirtualną wspólnotę modlitewną nazywaną od 2007 r. Kalendarzem Modlitw, przenieść do rzeczywistości realnej, aby Kalendarz Modlitw stał się jeszcze bardziej otwarty na potrzebę modlitwy wielu ludzi za prześladowanych chrześcijan, a jednocześnie umożliwił bezpośrednie spotkania osób, które są wokół niego skupione.

I tak pojawił się pomysł comiesięcznych Czuwań modlitewnych, które PKWP rozpoczyna w rocznicę urodzin ich patrona, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, czyli 14-ego września 2010 r., i które od tego czasu będą odbywać się regularnie 14 dnia każdego miesiąca. Czuwania modlitewne są wyrazem wielkiej potrzeby modlitwy za najsłabszych i najbardziej potrzebujących, o których świat zapomina, a którzy są Siostrami i Braćmi w Chrystusie Panu dla chrześcijan w Polsce. Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprasza wszystkich na I. Czuwanie Modlitewne za Kościół Prześladowany, poświęcone prześladowanym przez komunistyczny reżim totalitarny chrześcijanom z Wietnamu.

Szczegóły wydarzenia:

Patron: bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Słowo bł. ks. Jerzego: „Prosimy Boga o nadzieję”. (26.09.1982)

Intencja modlitewna ogólna: Prześladowani chrześcijanie.

Intencja szczegółowa: Prześladowani chrześcijanie z WIETNAM-u.

Dzień/Miesiąc: 14 września 2010 (wtorek).

Godzina: 19.00.

Miejsce modlitwy: Kościół pw. św. Michała Archanioła w Warszawie (kościół dolny), ul. Puławska 95, 02-595 Warszawa, (róg ul. Puławskiej-Dolnej).

Wydarzenie liturgiczne: Podwyższenie Krzyża Świętego.

Forma modlitwy: Nabożeństwo Słowa Bożego wraz adoracją Krzyża.

Wspomnienie: Najświętszej Maryi Panny z La Vang (Wietnam).

Goście: ks. Edward Osiecki SVD.

Współpraca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Wspólnota Modlitewna Odnowa w Duchu Świętym.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License