Ngo Hao ( Ngô Hào ), niesłusznie skazany więzień.

Ben Viet (11.06.2014) Wiadomości z Wietnamu -Długoletni więzień polityczny komunistycznego Wietnamu, Pan Ngo Hao (Ngô Hào), odsiadujący obecnie wyrok 15 lat więzienia, jest w ciężkim stanie. Mimo bezpośredniego zagrożenia życia, pozbawiony jest nawet elementarnej opieki lekarskiej. Pan Ngo Hao cierpi na poważną, niezidentyfikowaną chorobę żołądka, ma sparaliżowane obie nogi i prawie zupełnie stracił słuch. Załamanie zdrowia jest wynikiem nieludzkiego traktowania w więzieniu oraz ciężkiej pracy fizycznej, do której jest przymuszany.

flickr:14396339904

Wielokrotnie zatrzymywany i poddawany innym formom represji, pan Ngo Hao, został osadzony na długi okres czasu po raz trzeci. W 1975 roku zwycięscy komuniści osadzili go w „obozie reedukacji” jako oficera armii Republiki Wietnamu (tzw. Wietnamu południowego). Za działalność we współzałożonej przez niego Partii Sojuszu Wietnamskiego (Đảng Liên Minh Việt Nam) został skazany na karę więzienia w 1977 roku, zwolniono go, kiedy wskutek tortur stracił władanie w obu nogach.

W okresie między odsiadywaniem kolejnych wyroków Pan Ngo Hao zajmował się działalnością na rzecz więźniów politycznych i religijnych w Wietnamie, był autorem głośnego listu do ONZ, zawierającego apel o pomoc dla 14 uwięzionych działaczy Kościoła Buddyjskiego Hoa Hao. Zajmował się edukacją obywatelską młodzieży, wspomagał ruch samoobrony chłopów, którym reżim odbiera ziemię, był też jednym z pierwszych, którzy głośno krytykowali powiększającą się zależność reżimu wietnamskiego od chińskiego hegemona.

Po raz ostatni został aresztowany 8 lutego 2013 r. Podczas „kiblowego” procesu Pan Ngo oraz jego adwokat nie zostali dopuszczeni do realnej obrony. Sąd Ludowy skazał go na 15 lat bezwzględnego więzienia i 5 lat dozoru milicyjnego z art. 79 KK („działania, mające na celu obalenie socjalizmu”). W sentencji wyroku wymieniono: szkalowanie ustroju i Przywódcy, planowanie obalenia ustroju przez „realizację w pokojowy sposób Jaśminowej Rewolucji”.

2 czerwca 2014 r. Pani Nguyen Thi Kim Lan, żona uwięzionego, poinformowała za pośrednictwem Vietnam Human Rights News ( Thông Tin Nhân Quyền Việt Nam ), że Pan Ngo Hao został w lutym tego roku przeniesiony do ciężkiego więzienia A20 w Xuan Phuoc. Mimo załamania zdrowia, skazany jest pozbawiony opieki lekarskiej. Reglamentowane rozmowy z żoną i dziećmi może prowadzić jedynie w obecności strażników więzienia. Bez odpowiedzi pozostają listy interwencyjne, wysyłane w jego sprawie przez rodzinę.

Żona pana Ngo Hao wspiera go mocno, ale sama walczy z zaawansowanym rakiem gardła. Najmłodsze dziecko musiało przerwać naukę, gdyż rodzina nie jest w stanie opłacić szkoły.

Pan Ngo Hao ma 66 lat, odsiadywanie obecnego wyroku zakończy w wieku 80 lat. Sam jednak bardzo wątpi, aby doczekał zwolnienia.

Vietnam Human Rights News

Nie bądź obojętny! Przekaż dalej tę wiadomość!

moc.liamg|swensthgirnamuhmanteiv#moc.liamg|swensthgirnamuhmanteiv

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License