Nhiều kế vận động bỏ phiếu

Sưu tập (21.06.2010) Hình ảnh - Công dân Ba Lan Cộng Hòa được quyền không bỏ phiếu, còn các nghệ sĩ tạo nhiều áp-phích sáng tạo vận động người dân đi bầu cử.

"Głos" nghĩa là "tiếng nói". Phát ra tiếng nói trong kì bầu cử nghĩa là bỏ phiếu. "Głosuj" - hãy bỏ phiếu.

4718027301


Ai bỏ phiếu người đó cầm quyền

4718026812


Hỡi người công dân, còn sống hay đã chết…

4717390157


Phiếu của tôi, lựa chọn của tôi, Ba Lan của tôi

Xem toàn bộ hình ảnh chọn lọc của Gazeta Wyborcza (nhấp chuột "nastepne" để xem tiếp).

Bến Việt sưu tập và lược dịch


đọc thêm:

Bầu cử chưa ngã ngũ
RFI theo sát bầu cử tổng thống Ba Lan
Mai chọn tổng thống
Nghèo nhất đứng nhì
Marta sẽ giúp bác ruột tranh cử tổng thống
21 người muốn làm tổng thống

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License