Nội dung ân xá 2012

Lê Thanh Hải / Bến Việt (30.07.2011) Tin Ba Lan - Quốc hội Ba Lan vừa thông qua điều luật cấp thẻ cư trú có quyền lao động trong hai năm cho người nước ngoài sống bất hợp pháp ở Ba Lan liên tục ít nhất từ 20.12.2007 đến nay. - Bến Việt giới thiệu nội dung luật ân xá do Lê Thanh Hải lược dịch và biên soạn.

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng Donald Tusk trình dự luật do Bộ nội vụ và hành chính chuẩn bị sẵn lên chủ tịch quốc hội, cùng với giải trình các thay đổi về luật cho phù hợp với qui định hiện hành của Liên hiệp châu Âu.

Toàn bộ luật và các văn bản có liên quan được lưu trữ trên hệ thống số của quốc hội Ba Lan ở địa chỉ http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4394.htm, hoặc hệ thống lưu trữ văn bản với số hiệu 4394/28.VII.2011.

"Nhu cầu cần phải điều chỉnh tình trạng người nước ngoài sống bất hợp pháp nhưng đã lâu trên lãnh thổ Ba Lan xuất hiện trong quá trình Bộ nội vụ và hành chính soạn thảo báo cáo về Chính sách di dân của Ba Lan," dòng đầu tiên của văn bản đính kèm giải trình.

Ba Lan đang chịu nhiều sức ép từ EU phải nâng cấp chính sách đối với di dân, mà thủ tục giấy tờ hợp pháp hóa cư trú là một trong số những vấn đề thường bị chỉ trích, như trong báo cáo Mipex của EU gần đây.

Điều 1 khoản 1 ghi rõ "luật qui định nguyên tắc hợp pháp hóa quyền cư trú của người nước ngoài sống trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan liên tục ít nhất từ ngày 20 tháng Mười Hai năm 2007, mà việc cư trú là bất hợp pháp trên lãnh thổ đó ngay tại thời điểm luật này có giá trị.

Theo khoản 2 của điều 1, thời hạn này được rút ngắn xuống thành "liên tục từ 1 tháng Một năm 2010, mà trước đó bị bác đơn xin tị nạn và trục xuất".

Sau điều 2 liệt kê các căn cứ và thủ tục hành chính, điều 3 khoản 1 qui định rõ "Ủy ban tỉnh nơi người nước ngoài sống như liệt kê trong điều 1 sẽ cấp thẻ cư trú 2 năm, với điều kiện hồ sơ được nộp trong vòng 6 tháng từ ngày luật có hiệu lực.

Đồng thời các khoản tiếp theo của điều 3 cũng qui định những trường hợp không được hưởng qui chế này nếu đương sự bị các nước Schengen đưa vào danh sách cấm nhập cảnh, cung cấp thông tin giả, nộp giấy tờ giả, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội và lợi ích của Ba Lan.

Theo hướng dẫn của điều 4, văn phòng chuyên trách của ủy ban tỉnh sẽ xét nếu hồ sơ đầy đủ thì đóng dấu xác nhận đang xét duyệt vào hộ chiếu hoặc giấy thông hành.

Điều 7.1 cũng yêu cầu cục biên phòng lấy dấu tay của người nộp đơn, thực hiện tại văn phòng của cục ở tỉnh xét đơn.

Điều 9 qui định rõ sau khi có quyết định được cấp quyền cư trú thì các lệnh trục xuất và bác hồ sơ trước đó bị vô hiệu lực.

Theo điều 12, "người nước ngoài được cấp thẻ cư trú theo điều 3 khoản 1 thì có quyền lao động trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan mà không cần xin giấy phép theo thủ tục hợp đồng lao động".

Điều 14 qui định 26 nhóm sửa đổi trong các luật lệ trước đây về người nước ngoài và điều 15 chỉnh sửa Đạo luật về người nước ngoài ban hành năm 2003.

Cuối cùng, sau các điều khoả về thủ tục áp dụng và ngân sách là điều 21, qui định luật này có giá trị 30 ngày sau khi được thông báo.

Theo hệ thống khái niệm tư pháp của Ba Lan, ngày thông báo là ngày luật được in trên Công Báo, tức là sau khi tiếp tục được thượng viện và tổng thống ký thông qua.

Trong bối cảnh Ba Lan chịu sức ép mạnh từ EU phải nới lỏng luật lệ về người nước ngoài và tiếp tục dễ dàng hơn trong luật quố tịch, có lẽ dự luật 4394 này sẽ không gặp khó khăn gì qua cửa thượng viện và phủ tổng thống.

Lê Thanh Hải

nguồn: http://www.facebook.com/home.php#!/notes/l%C3%AA-thanh-h%E1%BA%A3i/%C3%A2n-x%C3%A1-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-r%C6%A1m-ba-lan/10150338825618714?notif_t=note_tag

đọc thêm: Quốc hội thông ân xá người nước ngoài

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License