Dysydent Pham Van Troi opuścił mury więzienia.
flickr:7977779020

Ben Viet (11.09.2012) Wiadomości z Wietnamu - Po 4 latach spędzonych w więzieniu dziś Pham Van Troi – działacz antykomunistyczny opuścił więzienie i w eskorcie milicjantów po ok. 10-ciu godzin dotarł do domu w Thuong Tin, Hanoi. Jego pierwszy wywiad udzielony po odzyskaniu wolności daje nam trochę światła na więzienia i warunki w nich panujące.

Warunki w więzieniu są bardzo ciężkie, latem w celach jest bardzo gorąco, za budynkiem celi jest cegielnia opalana węglem, co podnosi temperaturę do 35 0C i jej trujące dymy nie raz wędrują po celach. Bezpośrednio nad dachem budynku celi przebiega linia energetyczna 500kV, która bardzo negatywnie działa na aresztantów. Wyżywienia w więzieniu są bardzo marne, aresztanci przeważnie żyją z tego co rodzina dostarcza. Troi został 2 razy odizolowany i przebywał wtedy w izolatce po 3 miesiące. Izolatka ma powierzchnię ok. 7m2, bez wody, bez warunków WC.

Troi został aresztowany 11.09.2008r, został oskarżony przez sąd w Hanoi o propagandę przeciwko państwu wg art.88 KK i dostał 4 lata więzienia oraz 4 lata ograniczonej wolności po opuszczeniu więzienia. Teraz po opuszczeniu więzienia nie może on opuścić swojej gminy.

Ben Viet wg BBC

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License