Le Cong Dinh zagrożony karą śmierci. Pilna akcja Amnesty International

(24.12.2009) Wiadomości z Wietnamu - Prawnik obrońca praw człowieka Le Cong Dinh został oskarżony o próbę dokonania przewrotu państwowego. Z tego powodu grozi mu kara śmierci. Tą samą karą są zagrożeni dwaj inni obrońcy praw człowieka. W Wietnamie utrzymana jest kara śmierci za 21 przestępstw, w tym siedem podpada pod przepisy bezpieczeństwa narodowego z Kodeksu Karnego z 1999 roku. Podawanie danych statystycznych o karze śmierci i o egzekucjach jest obwarowane „tajemnicą państwową”, co znaczy, że liczba wyroków śmierci i liczba egzekucji nie jest znana.

flickr:4210017961
Le Cong Dinh

W maju 2009 roku Rada Praw Człowieka przy Narodach Zjednoczonych badała sytuację w Wietnamie w ramach Powszechnego Przeglądu. Wietnam odrzucił zalecenia innych państw, które wzywały do większej wolności wyrażania opinii i do zreformowania przepisów dotyczących narodowego bezpieczeństwa, które ograniczają swobodę wypowiedzi, oraz do zwolnienia więźniów sumienia.

Le Cong Dinh jest przetrzymywany w areszcie oczekując procesu sądowego od 13 czerwca 2009 roku, kiedy to został zatrzymany w swojej kancelarii prawniczej w Ho Chi Minh City. Początkowo oskarżano go o „uprawianie propagandy” przeciw państwu. Jednak w tej chwili władze zmieniły kwalifikacje i powołując się na bardziej poważny artykuł 79 wietnamskiego Kodeksu Karnego oskarżają go o „czynne próby zamachu na administrację ludową”. Jego proces najprawdopodobniej odbędzie w nadchodzących kilku tygodniach.
Cztery inne osoby były aresztowane mniej więcej w tym samym czasie. Przynajmniej dwom z nich postawiono ten sam zarzut z artykułu 79, wśród nich znajduje się Nguyen Tien Trung i były oficer wojskowy Tran Anh Kim. Amnesty International uważa wszystkie te osoby za więźniów sumienia.
Wietnamskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło w komunikacie prasowym z 26 czerwca bieżącego roku, że Le Cong Dinh jest oskarżony o kontakty i spiskowanie „z pewnymi organizacjami i grupami wygnanych Wietnamczyków za granicą, wśród nich z tymi, które znajdują się na sporządzonej przez wietnamskie władze liście jako terrorystyczne grupy; Spiskowanie zmierzało do przygotowania rozruchów i wywołania społecznych niepokojów oraz zamieszek z ostatecznym zamiarem obalenia Państwa Wietnamu”.
Po aresztowaniu Le Cong Dinh był przetrzymywany w izolacji przynajmniej przez sześć tygodni. W tym czasie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego organizując konferencje prasowe podawało do publicznej wiadomości szczegóły jego „wyznań”. Jego „wyznania” oraz „spowiedzi” Nguyen Tien Trung i Tran Anh Kim były później rozpowszechniane w telewizji. Nie wiadomo, czy od chwili aresztowania któryś z nich miał możliwość pełnego i regularnego kontaktu z wybranym przez siebie prawnikiem i członkami rodziny.

źródło:

Amnesty International – International Secretariat

Proszę napisać natychmiast w języku angielskim, wietnamskim czy ojczystym
- wyrażając zaniepokojenie, że więźniowie sumienia Le Cong Dinh, Nguyen Tien Trung, Tran Anh Kim zostali oskarżeni na mocy artykułu 79 wietnamskiego Kodeksu Karnego, który umożliwia karę śmierci za pokojowe korzystanie z prawa do swobodnego wyrażania opinii;
- wzywając władze do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia ich i odstąpienie od oskarżenia;
- wzywając władze, aby zapewniły więźniom swobodę kontaktowania się ze swoimi rodzinami, prawnikami oraz zabezpieczyły im odpowiednią opiekę medyczną;
- wzywając władze do usunięcia lub do dostosowania tych przepisów Kodeksu Karnego z 1999 roku, które pokojowy sprzeciw traktują jako czyn kryminalny.

Wyślij swój apel przed 8 lutego 2010 roku do:
Prime Minister
Nguyen Tan Dung
Government Office
1 Hoang Hoa Tham St.
Ba Dinh district, Ha Noi
Viet Nam
Fax: + 8443 804 4130
Email: nv.uhphnihc|pcpv#nv.uhphnihc|pcpv
Zatytułować: Dear Prime Minister

Minister of Foreign Affairs
Pham Gia Khiem
Ministry of Foreign Affairs
1 Ton That Dam Street
Ba Dinh district, Ha Noi
Viet Nam
Fax: + 8443 823 1872
Email: nv.vog.afom|afm.cb#nv.vog.afom|afm.cb
Zatytułować: Dear Minister

Wyślij również kopie do wietnamskich przedstawicielstw dyplomatycznych akredytowanych w Polsce. Jest to druga aktualizacja apelu Pilnej Akcji (UA 155/09)

Dalsze informacje na temat Pilnej Akcji:
Janice Beanland
Southeast Asia Team
Amnesty International - International Secretariat
Tel: + 44 (0) 20 7413 5660 + 44 (0) 20 7413 5660
Skype: janicebeanland
Amnesty International –Prisoner of conscience, Le Cong Dinh

Informacja uzupełniająca

Le Cong Dinh jest wybitnym prawnikiem i byłym zastępcą przewodniczącego Stowarzyszenia Ho Chi Minh City Bar. Prowadzi prywatną kancelarię prawniczą w Ho Chi Minh City. W listopadzie 2007 r. reprezentował dwóch innych wybitnych więźniów sumienia i adwokatów praw człowieka: Nguyen Van Dai i Le Thi Cong Nhan, pisząc w ich imieniu apelację przeciw wyrokom. W swojej argumentacji wykazywał, że Artykuł 88, na mocy którego obie osoby były sądzone, jest niekonstytucyjny i sprzeciwia się międzynarodowym traktatom w sprawie praw człowieka, które państwo wietnamskie ratyfikowało, takie jak: Międzynarodowa Konwencja Praw Obywatelskich i Politycznych, i stąd powinien być zrewidowany.

Nguyen Tien Trung ma 26 lat i jest inżynierem, Tran Anh Kim ma 60 lat i jest byłym oficerem wojskowym. Podobnie jak Le Cong Dinh, są uważani za przynależących do Demokratycznej Partii Wietnamu, która działa na wygnaniu i jest rzeczniczką wielopartyjnej demokracji. Wszyscy trzej publicznie skrytykowali umowy handlowe i uległość w rozwiązywaniu problemów granicznych z Chinami, włącznie z kontrowersyjnym projektem wydobycia boksytu w centralnym płaskowyżu, a także terytorialną ugodę w sprawie spornych wysp Spratly i Paracel na morzu Południowo Chińskim.

Władze wietnamskie skazały przynajmniej 30 dysydentów, włącznie z pewną liczbą prawników, na długoletnie więzienie od roku 2006 z zamiarem zdławienia wolności wyrażania opinii i stowarzyszania się. Większość dysydentów to zwolennicy prodemokratycznego ruchu działającego w internecie pod nazwą Bloc 8406 oraz innych działających bez zgody władz grup nawołujących do demokracji i poszanowania praw człowieka. Większość otrzymała wyroki więzienia na podstawie wietnamskiego Kodeksu Karnego, przepisy o narodowym bezpieczeństwie z roku 1999. Przewidziano dla nich dodatkową sankcję po odbyciu kary w postaci aresztu domowego do lat pięciu. Nieznana jest liczba dysydentów oczekujących w areszcie na proces. Przepisy Kodeksu Karnego najczęściej wykorzystywane do rozprawiania się z pokojowo nastawionymi politycznymi dysydentami to Artykuł 80 (szpiegostwo), art. 87 (podważanie polityki jedności), art. 88 (uprawianie propagandy przeciw Socjalistycznej Republice Wietnamu).

tł. Etek

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License