Poczynania archidiecezji Sajgon na rzecz międzyreligijnego dialogu i współpracy

(22.12.2009) Wiadomości z Wietnamu - Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia Archidiecezja Sajgon zorganizowała wegetariański obiad z zamiarem promowania międzyreligijnego dialogu i współpracy.

flickr:4206292504
// Kardynał J.B. Pham przemawia do przedstawicieli innych religii//

W duchu obchodów jubileuszowych roku 2010 i nadchodzących świąt bożonarodzeniowych reprezentanci innych religii zgromadzili się w rezydencji arcybiskupa Sajgon na obiedzie u Ks. Kardynała J.B. Pham Minh Manh w dniu 19 grudnia 2009 roku.
Zaproszonych reprezentantów różnych wyznań protestanckich i innych religii (buddyzm, kaodaizm, islam, hoa hao, bahaizm) serdecznie powitał Ks. Kardynał wraz ze swym biskupem pomocniczym Piotrem Nguyen Van Kham, z kapłanami i zakonnikami oraz z archidiecezjalnym Komitetem Dialogu Międzyreligijnego.
Podkreślając potrzebę uczenia się, jak autentycznie przeżywać swoją wiarę, a jednocześnie szanować i akceptować innych, Ksiądz Kardynał obszernie omówił obowiązki wypływające przykazania „czcij ojca swego i matkę swoją”. Ks. Kardynał wybrał ten temat z wyraźną intencją, aby wyjaśnić niefortunne niezrozumienie katolików ze strony Wietnamczyków.
W XVI i XVII wieku niektórzy misjonarze katoliccy pracujący w Wietnamie zdecydowanie potępili obrzędy i ofiary składane przodkom, uważając je za bałwochwalstwo. Uważali, że zwyczaj okazywania szacunku zmarłym przodkom jest w swojej istocie kultem religijnym i dlatego nie do pogodzenia z doktryną katolicką.
Kardynał podkreślił, że okazywanie szacunku przodkom jest „nie tylko uświęconym pewnikiem we wszystkich religiach, ale również znakiem szlachetności kultur społeczeństw Wschodu”.
Kardynał publicznie przeprosił w imieniu Katolickiego Kościoła w Wietnamie wyznawców innych religii i wyraził ubolewanie z powodu wszystkich uprzedzeń, podejrzeń, konfliktów w przeszłości i poprosił o to, by otwarta została nowa karta historii z okazji przygotowań do Bożego Narodzenia, które jest znane z tego, że ubogaca ludzkość pokojem i harmonią.

flickr:4206292736
Wymiana darów

Przy różnych okazjach Ks. Kardynał JB Pham, podkreślał, że w naszych pluralistycznych społeczeństwach potrzeba więcej międzyreligijnego dialogu i współpracy, jeśli konflikty płynące z religijnych nieporozumień mają być konstruktywnie rozwiązywane. W tym duchu został w minionym miesiącu powołany do życia Komitet dla Relacji Między Religiami. Ks. Ha Tien Truc jest kluczową postacią tego komitetu. Ojciec Tien jest praktykującym kaodaistą, a matka jest buddystką. Ksiądz działa jako przedstawiciel Kościoła katolickiego w nawiązywaniu kontaktów z innymi religiami.
Dialog międzyreligijny pozostaje wymagającym zadaniem stojącym przed Kościołem w Wietnamie, co w znacznej mierze jest spowodowane przez uprzedzenia wobec katolików podsycane przez państwową antykatolicką politykę medialną. Edukacja w Wietnamie była bardzo wroga wobec wiary katolickiej, a państwowe środki przekazu podsycały negatywne nastawienie wobec Kościoła.
Również inicjatywy na rzecz rozwijania międzyreligijnej współpracy są traktowane z podejrzliwością przez władze, które obawiają się, że taka współpraca może stanowić poważne „zagrożenie bezpieczeństwa narodowego”.
Ponadto reżimowi komunistycznemu udało się stworzyć „patriotyczne” kościoły i inne religijne organizacje. Typowym przypadkiem jest zdelegalizowana Zjednoczona Wspólnota Buddystów Wietnamu oraz popierana przez państwo Buddyjska Wspólnota Wietnamczyków. Trudna jest odpowiedź na pytanie, z którą wspólnotą należy prowadzić dialog unikając przy tym zbędnych zatargów z władzami.
We wspomnianym obiedzie uczestniczył tylko zaproszony przedstawiciel popieranej przez władze Buddyjskiej Wspólnoty Wietnamczyków. Ten gest może rozgniewać Zjednoczoną Wspólnotę Buddystów Wietnamu, która skupia 80% buddystów w Wietnamie.

J. B. An Dang

tł. Etek

źródło:

Vietcatholic News

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License