Wietnamski premier polecił unieszkodliwić strony internetowe.

Ben Viet (15.09.2012) Wiadomości z Wietnamu - Premier Nguyen Tan Dung polecił unieszkodliwić strony internetowe zawierające „informacje zaciemniające organy kierownicze państwa” takie jak 'Quan lam bao', 'Dan lam bao' i 'Bien Dong', również zakazał urzędnikom państwowym oglądać i rozpowszechniać informacje zawarte w tych stronach.

Poleceniem służbowym nr 7169/VPCP-NC premier sklasyfikował strony web 'Dan lam bao', 'Quan lam bao', i 'Bien Dong', jako strony „reakcyjne” „zaciemniają organy kierownicze państwa, zachęcają do działania przeciwko partii i rządu, wywołują nieufność i negatywne opinie publiczne w społeczeństwie”.
Polecił Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego we współpracy z Ministerstwem Informacji i Komunikacji wraz z odpowiednimi organami intensywnie prowadzić dochodzenie, surowo karać zarówno organizacje jak i pojedyncze osoby prowadzące te strony.
W dniu 12.09.2012 treść polecenia została opublikowana i rozpowszechniona do wszystkich mediów, czytana w państwowej telewizji i państwowym radiu.
Strona 'Quan lam bao' (można tłumaczyć jako 'Urzędnik bloguje') zaczęła pod koniec maja tego roku i szybko stała się stroną oglądaną bezpośrednio przez tysiące ludzi w każdej chwili, obecnie ma już 23 milionów wejść. Strona podaje różne informacje dotyczące stosunków wewnątrz aparatu władzy, a nawet tzw 'walki o władzę' między najwyższymi przywódcami kraju. Ta strona jako pierwsza podała informacje o głośnych aresztowaniach znanych biznesmenów dokonanych w ostatnich dniach.
Polecenie premiera spowodowało gwałtowny wzrost zainteresowań tych stron. „Quan lam bao” twierdził, że :”od początku swojego istnienia cały czas walczy przeciwko korupcji i manipulacji krajem prowadzonej przez samego premiera Nguyen Tan Dung i różnych 'ojców chrzestnych'.”
'Danlambao' stwierdził, że nie podda się działaniom zmierzającym do „zamknięcia ust, zasłonięcia oczy i zatkania uszy' prowadzonym przez jakikolwiek rząd czy partię. Nikt nie ma prawa oceniać i decydować, co obywatele wietnamscy mogą czytać, słuchać i informować. ”

Ben Viet

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License