Proces wietnamskich dysydentów kpiną ze sprawiedliwości

(21.01.2010) Wiadomości z Wietnamu - Organizacja Amnesty International wezwała do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia czterech wietnamskich więźniów sumienia, których uwięziono w środę, za ich pokojowe działania na rzecz demokracji. Podczas procesu sądowego, który trwał jeden dzień, sąd w Ho Chi Minh City uznał winę czwórki dysydentów i za „działania zmierzające do obalenia administracji ludowej” skazał ich wyrokami od 5 do 16 lat więzienia.

flickr:4294023532
Wyroki zapadają na tle narastających represji

„Przede wszystkim ci ludzie nigdy nie powinni byli być aresztowani, nie wspominając o ich sądzeniu i skazaniu. W trakcie procesu nie pozwolono na sensowną obronę podsądnych, demonstrując w sposób wyraźny brak tolerancji dla swobodnej wypowiedzi i pokojowego sprzeciwu oraz brak niezawisłości sądu” – powiedział Brittis Edman, obserwator Wietnamu z ramienia Amnesty International.

Wyroki zapadają w kontekście narastających represji przeciw krytykom rządu. Nowa fala aresztowań zaczęła się w maju 2009 roku, jej celem stali się niezależni prawnicy, blogierzy i działacze prodemokratyczni, którzy są krytyczni wobec rządowej polityki. Ponad 30 więźniów sumienia pozostaje za więziennymi kratami po niesprawiedliwych procesach.

Sąd skazał Tran Huynh Duy Thuc, (lat 43), byłego właściciela witryny internetowej i przedsiębiorcę na 16 lat więzienia i 5 lat domowego aresztu po odbyciu głównej kary. Nguyen Tien Trung, (lat 26), inżynier i blogier został skazany na 7 lat więzienia. Wybitny prawnik Le Cong Dinh (lat 41) i biznesmen Le Thang Long (lat 42) – obaj otrzymali wyroki 5 lat więzienia.

W minionym miesiącu prokuratura zadecydowała o zmianie oryginalnej podstawy prawnej oskarżenia z Artykułu 88 kodeksu karnego, który mówi o „uprawianiu propagandy” przeciw państwu na groźniejszy Artykuł 79, który piętnuje „prowadzenie działalności mającej na celu obalenie administracji ludowej”.

„Przewód sądowy dokonał zupełnego ośmieszenia sprawiedliwości przez zlekceważenie podstawowych praw człowieka, takich jak zasada domniemanej niewinności czy prawo do obrony” – powiedział Brittis Edman.

Prokuratura nie dostarczyła dowodów, aby uzasadnić akt oskarżenia, a sędziowie naradzali się tylko 15 minut przed ogłoszeniem wyroku, którego odczytanie zajęło 45 minut, i który najwyraźniej został przygotowany przed przesłuchaniami.

Członkowie rodzin, dyplomaci i dziennikarze mogli obserwować proces z przyległego do sali sądowej pokoju dzięki transmisji wideo. Wiele osób zainteresowanych nie wpuszczono do gmachu, w tym kilkorga członków rodziny Tran Huynh Duy Thuc.

Przebieg procesu sądowego ukazuje naglącą potrzebę zmiany poważnych wad Kodeksu Karnego z 1999 r., oraz bardzo niejasnych przepisów stanowiących podstawę do kryminalizowania pokojowych dysydentówp, które są sprzeczne ze zobowiązaniami Wietnamu do stosowania międzynarodowego prawa.
Artykuł 79 – prowadzenie działalności mającej na celu obalenie ludowej administracji – określa:

Ci, którzy prowadzą działalność, zakładają lub przyłączają się do organizacji z zamiarem obalenia ludowej administracji będą poddani następującym karom:

1. Organizatorzy, podżegacze i czynni uczestnicy czy ci, który powodują poważne skutki, będą zagrożeni karą więzienia od 12 do 20 lat, dożywotnim więzieniem lub karą śmierci:
2. Inni wspólnicy będą zagrożeni karą od 5 do 15 lat więzienia:

W sprawie dalszych informacji można kontaktować się z biurem prasowym Amnesty International w Londynie, tel. +44 20 7413 5566 lub email: gro.ytsenma|sserp#gro.ytsenma|sserp
Brittis Edman, obserwator spraw Wietnamu z ramienia Amnesty International, jest osiągalny pod tel. + 46 70 722 6086 lub skype: brittis.edman
Janice Beanland, organizatorka kampanii w Zespole dla Południowowschodniej Azji z ramienia Amnesty International – sekretariat międzynarodowy
Tel: + 44 (0) 20 7413 5660 lub skype: janicebeanland

tł. Etek

źródło:

Amnesty International

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License