Cu-Ba và Việt Nam cùng gác
flickr:4437261492

Sưu tập (16.03.2010) Bê-tông - Lâu nay cứ tưởng mình đang được sống hòa bình là do thế giới văn minh lên, hôm nay mới được giác ngộ ra rằng mình đang được hưởng hòa bình là do có Việt Nam và Cu Ba canh gác!

Diễn văn của Chủ Tịch Nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết tại Cu-Ba vào 03/10/2009, có đoạn:

… Việt Nam và Cu-Ba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ …

(một tràng vỗ tay)

Lâu nay cứ tưởng mình đang được sống hòa bình là do thế giới văn minh lên, qua thời chém giết nhau của thế kỷ 20, hôm nay mới được giác ngộ ra rằng mình đang được hưởng hòa bình là do có VN và Cu Ba canh gác !

xem youtube


nguồn: hòm thư điện tử Bến Việt

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License