Podatny na korupcję system zarządzania gruntami

Deutsche Press Agentur (28.11.2010) Wiadomości z Wietnamu - Konkretne decyzje w zarządzaniu gruntami w Wietnamie są przepełnione praktykami korupcyjnymi, które służą bogatym i krzywdzą biednych – stwierdził w minioną środę panel wietnamskich i zagranicznych ekspertów.

Urzędnicy państwowi, którzy mają za zadanie przestrzegać systemu, są w rzeczywistości w wielkiej mierze istotną częścią problemu – oświadczyła grupa zebrana w przededniu szerszego spotkania, które ma rozpocząć się w czwartek (25.11.) między urzędnikami ze Szwecji, Danii i Wietnamu, i ma być poświęcone zapobieganiu korupcji.

Większa przejrzystość i rzetelna sprawozdawczość jest potrzebna, aby wyeliminować korupcję i łapówkarstwo – powiedział ambasador Szwecji Staffan Herrstrom.

Problem zarządzania gruntami i nieruchomościami jest „wyraźnie właściwym zagadnieniem, którym ma się zająć ten antykorupcyjny dialog” – powiedział kolejny panelista James Anderson, specjalista od zarządzania w Światowym Banku.

„Korupcja w dziedzinie zarządzania gruntami we wszystkich społeczeństwach sprawia, że bogaci stają się bogatsi, a ubodzy w tym samym czasie stają się jeszcze ubożsi, podczas gdy rząd traci dochody z podatków” – powiedział Herrstrom.

Korupcja przyczynia się do pogłębienia długów publicznych i ogranicza finanse przeznaczone na programy edukacyjne, służbę zdrowia i inne – stwierdzili paneliści.

Badania w pięciu prowincjach ujawniają, że w 85 proc. gospodarstw domowych doświadczyło skutków korupcji w dziedzinie zarządzania gruntami. Trzydzieści pięć procent przedstawicieli biznesu potwierdziło, że „prezenty i nieformalne opłaty” stanowią standardowy rys działalności gospodarczej w Wietnamie.

Jeden z wietnamskich dziennikarzy podał w wątpliwość, czy prasa ma zdolność do podjęcia działań piętnujących korupcję. „Korupcja w Wietnamie jest bardzo wielkim, ale niewidzialnym problemem” – powiedział Dai Phuong z dziennika Tien Phong. Interes własny, zamiast publicznego, jest podstawową motywacją działania wielu urzędników państwowych.

Herrstrom podkreślił, że uczestnictwo władz wietnamskich w panelu jest ich właściwym krokiem w kierunku podporządkowania się zasadom przejrzystości. Paneliści ponadto zauważyli, że niektóre prowincje wprowadziły obiecujące programy.

Herrstrom dodał, że „aktywne środki przekazu i osoby wszczynające alarm” byli pełni krytycyzmu wobec walki z korupcją, która w Wietnamie często pomija właściwy problem.

Spotkania na temat dialogu antykorupcyjnego odbywały się dwukrotnie od ich zapoczątkowania w roku 2006 z inicjatywy ambasad Szwecji, Danii oraz Wietnamskiego Biura ds. Centralnego Komitetu ds. Antykorupcji.

tł. Etek


źródło: Deutsche Press Agentur, Hanoi, 24.11.2010

wg. http://www.vietcatholic.net/News/Html/85567.htm

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License