Szlak znaczony krokami do przodu, zastojami i nadziejami

(12.12.2009) Społeczeństwo - Vatican City (Agenzia Fides) – “Relacje między Stolicą Apostolską i Socjalistyczną Republiką Wietnamu dokonują się na drodze znaczonej przez bolesne etapy, trudne czasy, znaki otwarcia i nowe nadzieje.”

Wizyta Prezydenta Wietnamu Nguyen Minh Triet w Watykanie podczas jego europejskiej podróży, która była pod znakiem zapytania aż do ostatniej chwili, jest następną po wizycie Premiera Nguyen Tan Dung z roku 2007, która zapoczątkowała pracowity proces zbliżenia. Jutrzejsze spotkanie (11 grudnia) wpisuje się w proces wymiany, dialogu, owocnej konfrontacji, zapoczątkowanej w ostatnich latach i zmierza do przyczynienia się do normalizacji stosunków między Stolicą Apostolską i Wietnamem, które dotąd nie mają pełnych stosunków dyplomatycznych.
Wzajemne relacje w rzeczywistości uległy poprawie, ale wciąż potrzeba dalszych kroków do ostatecznej normalizacji. Stolica Apostolska wielokrotnie deklarowała swą gotowość do nawiązania dyplomatycznych stosunków z Wietnamem.
Aby jednak do tego doszło, potrzebne jest po obu stronach powszechne i wzajemne uznanie równej godności. I to jest życzenie Stolicy Świętej, która troszczy się zarówno o życie Kościoła w Wietnamie i o dobro wspólne całego narodu.
Według źródeł agencji Fides, pytaniem stojącym przed wrażliwymi obserwatorami jest: „Czy wietnamski rząd jest rzeczywiście zainteresowany w ustanowieniu dyplomatycznych stosunków i czy jest gotowy rozumieć wzajemne relacje ze Stolicą Apostolską jako relacje między równymi partnerami?
Do tej pory państwo zajmowało się Kościołem z pozycji swojego bezdyskusyjnego najwyższego autorytetu, które z biegiem czasu – i dzięki trudnemu i stopniowemu procesowi otwarcia się i zaufania – zgodziło się na pewne koncesje w dziedzinie wolności kultu i duszpasterskiej działalności. Jednak godność, wolność i podstawowe prawa człowieka „nie są sprawą koncesji jakiejkolwiek władzy czy Państwa, ale niezbywalnym dziedzictwem każdej osoby wyrytym w głębi bytu, jako stworzenia uczynionego na obraz Boga.”
Od jutrzejszego spotkania między Papieżem i Prezydentem oczekuje się, że będzie ono owocne nie tylko w kategoriach oświadczeń pryncypiów – które czasem pozostają martwą literą – ale przez oddanie się wszystkich będzie rzeczywistym postępem w kluczowych dla życia Kościoła punktach, takich jak wolność i ewangelizacja. Droga jest otwarta – zauważa informator Fides – i teraz jest sposobność, aby podążać nią szybko z pragnieniem dialogu, zrozumienia i dobrej woli.
Niebezpieczeństwem – zauważają informatorzy Fides w Wietnamie – jest możliwość, że rząd wietnamski wykorzysta obecne spotkanie z Benedyktem XVI tylko dla celów propagandowych, pozostawiając obecną sytuację bez zmian i bez rozwiązania delikatnych i kontrowersyjnych kwestii odnoszących się do życia Kościoła.
Ostatnie wydarzenia, takie jak przekształcenie Papieskiego Kolegium św. Piusa X w Dalat w publiczny park, potwierdzone zagarnięcie terytorium Delegatury Apostolskiej w Hanoi, wroga kampania przeciw redemptorystom i przeciw arcybiskupowi Józefowi Ngo Quang Kiet z Hanoi, budzą u wielu liczne obawy i lęki. Są też wypadki, które wietnamski Kościół ma nadzieję przezwyciężyć i przez konstruktywny dialog z władzami ustalić jasne relacje.
Po kampanii wrogości przeciw sobie – zapoczątkowanej ponieważ dostojnik Kościoła bronił praw wietnamskiego Kościoła do skonfiskowanej własności kościelnej – Arcybiskup Józef Ngo Quang Kiet wygłosił przemowę w swojej obronie. Wyjaśnił w niej publicznie swoje racje. Tę przemowę szeroko wykorzystano i zmanipulowano, aby wzburzyć przeciw niemu opinię publiczną. Był to fakt, który zasmucił i napełnił goryczą wspólnotę katolicką.
Podczas Mszy św. koncelebrowanej z arcybiskupem Kiet na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego w Wietnamskim Kościele kardynał Roger Ethegaray wyraził Arcybiskupowi Ngo Quang Kiet swój szacunek i solidarność.
Kilka dni wcześniej Arcybiskup Hanoi ogłosił swoim kapłanom, że złożył w Stolicy Świętej swoją rezygnację z urzędu ze względów zdrowotnych, mimo swego młodego wieku (57 lat). Źródła informacji w Wietnamie ujawniają prawdziwe powody mówiąc, że Arcybiskup z odwagą i pokorą podjął tę decyzję, ponieważ nie chce on być „przeszkodą” w procesie zbliżenia między Wietnamem a Stolicą Apostolską.

(PA)

tł. Etek

źródło:

Agenzia Fides – Agencja Prasowa Watykanu

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License