Thế chiến II đã 70 năm

(01.09.2009) Tin thế giới - Ba Lan kỉ niệm 70 năm thế chiến II bắt đầu đúng ngày 01 tháng 9 năm 1939, để lại kho tàng lịch sử đau thương cho nhân loại và bài học vô giá về nhân phẩm, nhân quyền cho tương lai. Sự kiện quan trọng và gây chú ý hơn nữa tại Ba Lan khi nước Nga của ông Putin tiếp tục sửa lại lịch sử và đỗ lỗi cho Ba Lan gây chiến. Tại Việt Nam chưa ai được đặt dấu bằng giữa Phát-xít Hitle với Stalin - cha đỡ đầu của cộng sản Việt Nam… Nhân dịp này, bạn đọc Bến Việt có thể tìm hiểu và chia sẻ các giá trị nhân bản, tự do cùng với người bản xứ.

Błąd podczas sprawdzania obrazu (id: 3876132038) z Flickr.com. Obraz nie istnieje, nie jest publiczny lub wystąpił inny problem.


Tại Việt Nam chưa ai được đặt dấu bằng giữa Phát-xít Hitle với Stalin - cha đỡ đầu của cộng sản Việt Nam

Xin cung cấp tới quý bạn đường link tới các bài tim hiểu, phân tích giá trị về cuộc chiến:

BBC Vietnamese tổng hợp

Theo dõi truyền hình Ba Lan, hẳn bạn đọc đoán biết được sự kiện lịch sử đất nước được người Ba Lan quan tâm. Lịch sử đau thương của Ba Lan vốn là một phần quan trọng trong tâm niệm dân tộc của người Ba Lan.

Còn gì quý hơn nếu người nhập cư cũng có ý thức về lịch sử và chia sẻ các giá trị tự do, độc lập của người bản xứ và suy ngẫm về vai trò cá nhân trong lịch sử.

Bến Việt mời bạn tận dụng cơ hội người trong nước không có để thu thập thông tin nhiều chiều về cuộc chiến đánh dấu đậm trong lịch sử Ba Lan.

Có ý kiến muốn chia sẻ với Bến Việt, xin bạn gửi lời bình hoặc e-mail.

© Bến Việt

Bình Luận

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License