Tiếng Ba Lan
Tiếng Ba Lan hàng ngày
flickr:4076918023

Bến Việt (05.11.2009) Tiếng Ba Lan - Học tiếng Ba Lan hiệu quả, miễn phí, không mất thời giờ đi lại là điều ai cũng muốn. Trong một cuộc tranh luận, Bến Việt cùng bạn đọc đưa ra sáng kiến sẽ được thực hiện từ ngày hôm nay: học tiếng Ba Lan qua sms! (đọc tiếp)

Cẩm nang tiếng Ba Lan (2) - Số đếm, số thứ tự
flickr:3834795280

Bến Việt (18.08.2009) Tiếng Ba Lan - Tất cả chúng ta đều đã thuộc lòng số đếm, giờ chỉ yêu cầu Bạn phát âm chính xác và đừng nói 3 thành 6, vốn là lỗi mà người Việt thường mắc phải. (đọc tiếp)

Cẩm nang tiếng Ba Lan (1) - Bảng chữ cái và phát âm
flickr:3834064491

Bến Việt (10.05.2009) Tiếng Ba Lan - Giáo trình do Trung tâm Bến Việt, ul. Marszałkowska 7, Warszawa soạn thảo riêng đặc biệt phục vụ cộng đồng VN tại BL. Chúng tôi không sao chép các giáo trình từ sách dạy tiếng Ba Lan mà chỉ dùng chúng để tham khảo tạo dựng giáo trình phục vụ nhu cầu riêng cũng như hoàn cảnh cá biệt của người lao động Việt Nam tại Ba Lan. (đọc tiếp)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License