Danh sách 96 người tử nạn

(10.04.2010, 15:00) Trọng tâm- Danh sách 96 nhân vật ưu tú chết trong tai nạn máy bay xảy ra khoảng 10 giờ tại tỉnh Smoleńsk nước Nga.

Chiếc máy bay định mệnh chở 96 người đã tử nạn vào sáng nay trong tai nạn tại Smoleńsk. Máy bay TU-154 được khẳng định đảm bảo kĩ thuật. Truyền thông Ba Lan phần lớn tập trung vào tình trạng sương mù và kĩ thuật nghèo nàn của sân bay Smoleńsk tuy không bỏ qua các khả năng khác. Đây là tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không liên quan tới Ba Lan.

Danh sách 96 người tử nạn

Lech Kaczyński, Tổng Thống Cộng Hòa Ba Lan (CHBL)
Maria Kaczyńska, Phu Nhân Tổng Thống CHBL
Ryszard Kaczorowski, Nguyên Tổng Thống CHBL Lưu Vong
Krzysztof Putra, Phó Chủ Tịch Hạ Viện
Jerzy Szmajdziński, Phó Chủ Tịch Hạ Viện
Krystyna Bochenek, Phó Chủ Tịch Thượng Viện
Władysław Stasiak, Đổng Lý Văn Phòng Phủ Tổng Thống
Aleksander Szczygło, Chủ Tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia
Jacek Sasin, Tham Mưu Phó Phủ Phủ Tổng Thống
Paweł Wypych, Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống
Mariusz Handzlik, Thứ Trưởng Phủ Tổng Thống
Andrzej Kremer, Thứ Trưởng bộ Ngoại Giao
Stanisław Komorowski, Thứ Trưởng bộ Quốc Phòng
Tomasz Merta, Thứ Trưởng bộ Văn Hóa và Di Sản Quốc Gia
Franciszek Gągor, Tổng Tham Mưu Trưởng
Andrzej Przewoźnik, Tổng Thư Ký Viện Quân Sử CHBL
Maciej Płażyński, Chủ Tịch “Wspólnota Polska,” Tổ Chức Văn Hóa Ba Lan
Mariusz Kazana, Giám Đốc Nghi Lễ bộ Ngoại Giao CHBL
Leszek Deptuła, Dân Biểu Hạ Viện
Grzegorz Dolniak, Dân Biểu Hạ Viện
Grażyna Gęsicka, Dân Biểu Hạ Viện
Przemysław Gosiewski, Dân Biểu Hạ Viện
Sebastian Karpiniuk, Dân Biểu Hạ Viện
Izabela Jaruga-Nowacka, Dân Biểu Hạ Viện
Zbigniew Wassermann, Dân Biểu Hạ Viện
Aleksandra Natalli-Swiat, Dân Biểu Hạ Viện
Arkadiusz Rybicki, Dân Biểu Hạ Viện
Jolanta Szymanek-Deresz, Dân Biểu Hạ Viện
Wiesław Woda, Dân Biểu Hạ Viện
Edward Wojtas, Dân Biểu Hạ Viện
Janina Fetlińska, Thượng Nghị Sĩ
Stanisław Zając, Thượng Nghị Sĩ
Janusz Kochanowski, Luật Sư Nhân Quyền
Joanna Agacka-Indecka, Chủ Tịch Hội Đồng Luật Sư Ba Lan
Czesław Cywiński, Chủ Tịch Hội Chiến Binh Quốc Gia
Zbigniew Dębski, Thành Viên Phái Đoàn
Katarzyna Doraczyńska, Thành Viên Phái Đoàn
Aleksander Fedorowicz, Thông Dịch Viên tiếng Nga
Jarosław Florczak, Sĩ Quan Phòng Vệ Chánh Phủ
Artur Francuz, Sĩ Quan Phòng Vệ Chánh Phủ
Roman Indrzejczyk, Linh Mục Tuyên Úy của Tổng Thống
Paweł Janeczek, Sĩ Quan Phòng Vệ Chánh Phủ
Dariusz Jankowski, Viên Chức Văn Phòng Tổng Thống
Stanisław Komornicki, Đại Diện Ủy Ban Huân Chương Virtuti Militari (Anh Dũng Bội Tinh)
Paweł Krajewski, Sĩ Quan Phòng Vệ Chánh Phủ
Wojciech Lubiński, Y Sĩ của Tổng Thống
Sławomir Skrzypek, Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gia Ba Lan
Janusz Kurtyka, Chủ Tịch Viện Tưởng Niệm Quốc Gia
Janusz Krupski, Chủ Tịch Ủy Ban Quyền Cựu Chiến Binh và Những Người Bị Đàn Áp
Tadeusz Płoski, Giám mục, Tuyên Úy Quân đội Ba Lan
Miron Chodakowski, Tổng Giám mục Giáo Hội Chính Thống, Tuyên Úy Quân đội Ba Lan
Adam Pilch, Mục sư Tin Lành, Tuyên Úy Quân đội Ba Lan
Jan Osiński, Linh mục, Tuyên Úy của Quân đội Ba Lan
Edward Duchnowski, Tổng Thư ký Hội Sibérie
Bronisław Gostomski, Linh mục
Josef Joniec, Linh mục, Chủ tịch Hội Giáo Xứ
Zdzislaw Krol, Linh mục, Cựu Tuyên Úy Hội Gia Đình Nạn Nhân Katyn, Chi hội Varsovie
Andrzej Kwaśnik, Linh mục, Tuyên Úy Liên Đoàn Hội Gia Đình Nạn Nhân Katyn
Tadeusz Lutoborski, Cựu Chiến Binh, Đại diện Gia Đình Nạn Nhân Katyn
Bożena Łojek, Chủ Tịch Viện Katyn Ba Lan?
Stefan Melak, Chủ Tịch Uỷ Ban Katyn
Stanisław Mikke, Phó Chủ Tịch Viện Lịch sử Quân sự Ba Lan
Bronisława Orawiec-Loffler, Thành viên Hội Gia Đình Nạn Nhân Katyn Podhale
Katarzyna Piskorska, Đại diện Hội Gia đình Nạn Nhân Katyn
Andrzej Sariusz-Skąpski, Chủ Tịch Liên Đoàn Hội Gia Đình Nạn Nhân Katyn
Wojciech Seweryn, Đại diện Hội Gia Đình Nạn Nhân Katyn
Leszek Solski, Đại diện Hội Gia đình Nạn Nhân Katyn
Teresa Walewska-Przyjałkowska, Quỹ "Golgotha của phương Đông"
Gabriela Zych, Đại diện Gia Đình Nạn Nhân Katyn và các Tổ chức khác
Ewa Bąkowska, cháu gái của Tướng Mieczyslaw Smarowiński (bị giết tại Katyn)
Anna Maria Borowska, Đại diện Gia Đình Nạn Nhân Katyn và các Tổ chức khác
Bartosz Borowski, Đại diện Gia Đình Nạn Nhân Katyn và các Tổ chức khác
Bronisław Kwatkowski, Tư Lệnh Hành Quân của Quân Lực Ba Lan
Andrzej Błasik, Tư Lệnh Không Quân Ba Lan
Tadeusz Buk, Tư Lệnh Lục Quân Ba Lan
Włodzimierz Potasiński, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt
Andrzej Karweta, Tư Lệnh Hải Quân Ba Lan
Kazimierz Gilarski, Tư Lệnh Quân Khu Thủ Đô

Phi hành đoàn :

Arkadiusz Protasiuk, Đại Úy phi công trưởng
Robert Grzywna, Sĩ Quan phi công phụ
Artur Zietek, chuyên viên không vận
Andrzej Michalak, chuyên viên kỷ thuật phi hành
Barbara Maciejczyk, tiếp viên phi hành,
Natalia Januszko, tiếp viên phi hành,
Justyna Moniuszko, tiếp viên phi hành

(30.04.2010) Bến Việt bổ xung tin:
Bến Việt hủy danh sách nạn nhân đăng từ ngày 10.04.2010 tới 30.04.2010 để thay thế danh sách chính xác hơn như trên, nhờ thông tin và bản dịch của Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam. Xin cảm tạ.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License