Đính chính Tôn Vân Anh - Đàn Chim Việt

Tôn Vân Anh's blog (14.03.2010) Đính chính - Xin được đính chính Tôn Vân Anh không phải là kí giả của báo Đàn Chim Việt như trong một cuốn phim giới thiệu nhầm.

Trong cuốn phim tài liệu về Hồ Chí Minh nhan đề "Sự Thật về Hồ Chí Minh", Tôn Vân Anh đã bị giới thiệu nhầm là kí giả "của báo Đàn Chim Việt".

Xin được cấp tốc đính chính với tất cả quý Bạn rằng Tôn Vân Anh chưa bao giờ là kí giả hay biên tập viên của Đàn Chim Việt: www.dcvonline.net và www.danchimviet.com cũng không.

Tôn Vân Anh từng tham gia viết cho các báo Ba Lan ngữ, có tham gia đóng góp bài vở cho báo "Phương Đông" (Ba Lan), có một số bài đăng trên BBC Việt ngữ, Talawas, từng làm chủ biên báo "Cầu Vồng" (Ba Lan) nhưng duy nhất chỉ có 3 lần gửi bài cho Đàn Chim Việt với tư cách tác giả.

Hiện Tôn Vân Anh là biên tập viên trang báo mạng Bến Việt tại địa chỉ www.benviet.org và là thông tín viên của đài Á Châu Tự Do ban Việt ngữ.

Lỗi xảy ra trong lúc biên soạn "Sự Thật về Hồ Chí Minh" đối với cá nhân tôi không có gì nghiêm trọng. Vân Anh coi tác giả của phim là những trí thức tiêu biểu cho Việt Nam, Vân Anh nể phục tâm huyết của họ dành cho bộ phim khiến tác phẩm trở nên vô cùng giá trị. Tôi chỉ xin được các Bạn lưu ý lời đính chính bởi "Sự Thật về Hồ Chí Minh" và cả hai nhóm Đàn Chim Việt đều là những kênh truyền thông đại chúng.

Riêng tôi đã phổ biến bộ phim tới tay nhiều người và rất vui đã làm được việc đó. Tôi đã xem bộ phim này nhiều lần nhưng oái oăm thay, 2 hôm trở lại đây mới có cơ hội xem phần có tôi xuất hiện và phát hiện ra lỗi biên soạn.

Kính trọng

©Tôn Vân Anh
14.03.2010


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License