Wietnam : Więzień sumienia o najdłuższym 'stażu więziennym' odzyskał wolności.

Ben Viet (24.03.2014) Wiadomości z Wietnamu -W dniu 21.03.2014, po kilkudziesięcioletnim pobycie w więzieniu, przeważnie w izolatce, więzień sumienia Nguyen Huu Cau został zwolniony do domu.

flickr:13388278164

Pan Nguyen Huu Cau, urodzony w 1945 w Kien Giang (na południowym końcu Wietnamu) został uznany za więźnia sumienia o najdłuższym 'stażu więziennym' w Wietnamie. W roku 1981 pan Cau został skazany pod zarzutem „działalności reakcyjnej” i „sabotażu” na karę śmierci. Później kara ta została zamieniona na wieloletni wyrok więzienia. Powodem oskarżenia i wyroku było to, że pan Cau pisał piosenki i listy krytykujące korupcje panujące wśród urzędników urzędu wojewódzkiego w Kien Giang, Mimo ciężkich warunków w więzieniu, pan Cau wielokrotnie odmówił przyznanie się do winy w zamian za uwolnienie.
Zwolnienie pana Cau do domu nie było spowodowane tym, że władze komunistyczne Wietnamu zaczynają teraz dbać o prawa człowieka, lecz tym, że pan Cau przebywając kilkadziesiąt lat w ciężkich warunkach więziennych nabył różne ciężkie choroby i władze nie chcą ponosić koszty jego leczenia, więc wypuściły go do domu, niech rodzina martwi się o jego leczenie.
Należy nadmienić, że w okresie od 30.04.1975r do roku 1980, pan Cau przebywał w obozie reedukacyjnym utworzonym przez komunistów po zajęciu całego Wietnamu.

Ben Viet

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License