Ủy Ban trao đổi ân xá

Bến Việt (27.01.2012) Tin Ba Lan - Chúng tôi kính mời quý bạn tham dự buổi gặp mặt trao đổi với đại diện các cơ quan phụ trách người nước ngoài gồm để nghe phổ biến và giải đáp các câu hỏi liên quan tới luật ân xá.

Chúng tôi kính mời quý bạn tham dự buổi gặp mặt trao đổi với đại diện các cơ quan phụ trách người nước ngoài gồm Sở Ngoại Kiều, Biên Phòng và Ủy Ban Tỉnh để nghe phổ biến và giải đáp các câu hỏi liên quan tới luật ân xá (abolicja) đang hiện hành tại Ba Lan. Cuộc gặp mặt bắt đầu lúc 16:30, Chủ Nhật ngày 29 tháng 1 năm 2012, tại trụ sở Bến Việt thuộc Stowarzyszenie Wolnego Słowa (Hiệp Hội Tự Do Ngôn Luận), ul. Marszałkowska 7 (lối vào từ phố Zoli).

Trong cuộc gặp, chúng ta sẽ được nghe phổ biến về luật ân xá và cách thức thực hiện ân xá, được nghe kinh nghiệm gần 1 tháng thực hiện luật của các cơ quan chuyên ngành và các tổ chức hỗ trợ người nước ngoài. Chúng ta cũng có thể trao đổi trực tiếp, đặt câu hỏi và nghe giải đáp cũng như đề xuất giải pháp với ủy ban. Ban Tổ Chức bảo đảm có phiên dịch tiếng Việt, Nga, Anh cho các bạn có nhu cầu.

Sự có mặt của các giám đốc ban ngành tỏ rõ thiệt trí của các cơ quan chức năng muốn tiếp cận và hợp tác với người nước ngoài, coi đây là cơ hội tìm hiểu lẫn nhau. Thiết nghĩ, người Việt không thể ngồi yên giữ thế thụ động để mong chờ phía Ba Lan tự biết tới nhu cầu của chúng ta rồi thỏa mãn các nhu cầu đó. Đây là buổi gặp mặt đầu tiên với thành phần như kể trên với đề tài liên quan trực tiếp tới người nước ngoài. Sự có mặt của bạn sẽ là chỉ dấu đáp lại lòng nhiệt tình của nhân viên ủy ban và cũng là sự đóng góp xây dựng nhịp cầu đối thoại về đề tài người nước ngoài quan tâm trong tương lai.

www.benviet.org

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License