Po usunięciu figury Matki Bożej z parafialnego cmentarza władze obciążają Kościół kosztami wydatków poniesionych przez rząd

(21.01.2010) Wiadomości z Wietnamu - Ku swojemu głębokiemu zaskoczeniu biedni parafianie z kościoła w Bau Sen, którym rządowe siły zabrały siłą figurę Matki Bożej dwa miesiące temu, stali się znowu ofiarami przemocy, gdy te same władze, które dokonały zburzenia, zażądały teraz, aby parafianie pokryli koszty rozbiórki.

flickr:4293963096
// Buldożery i ciężki sprzęt użyte do usunięcia figury Matki Bożej w Bau Sen, diec. Vinh//

„Albo zapłacicie kwotę 276,485,732 VND (wietnamskich dongów), albo stawicie czoła sądowemu pozwowi i wszystkie wasze majętności będą skonfiskowane”, poinformował towarzysz Phan Cong Thanh w imieniu Ludowego Komitetu z Bo Trach, prowincja Quang Binh, księdza Piotra Nguyen Van Huu w oficjalnej korespondencji No 08 CV/UBND.
W liście datowanym 11 stycznia, wysłanym do ks. Piotra Nguyen, proboszcza parafii Bau Sen w diecezji Vinh, Ludowy Komitet w swojej bezczelności zażądał od proboszcza, aby zwrócił lokalnym władzom wszystkie wydatki poniesione podczas usuwania przez te władze figury Matki Bożej z terenu cmentarza w dniu 5 listopada 2009.
Całkowita kwota, której żądają lokalne władze, wynosi ok. 15.000 dolarów, powinna być wpłacona w ciągu jednego miesiąca, licząc od 7 stycznia 2010. Jeśli ta kwota nie zostanie wpłacona w całości na rachunek Biura Finansów i Planowania w dystrykcie Bo Trach do wyznaczonego terminu, władze dokonają konfiskaty wartościowych przedmiotów aż do uzyskania wymaganej kwoty, a ks. Piotr Nguyen będzie odpowiadał przed Cywilnym i Administracyjnym Sądem za zebranie pieniędzy.
„Gdyby Pan Nguyen Van Huu w wyznaczonym terminie rozmyślnie nie zastosował się do żądania, wtedy Ludowy Komitet Dystryktu nakaże wszystkim odpowiednim organom, aby dokonały konfiskaty wszystkich cennych rzeczy, których wartość w sumie będzie równa kwocie usunięcia figury w zgodzie z obowiązującym, prawem” – zagrożono w liście.
Wspomniana figura Matki Bożej, która jest przedmiotem żądania rekompensaty, została umieszczona przez parafian w kwietniu 2008 r. na wysokiej skale znajdującej się na parafialnym cmentarzu, naprzeciw kościoła w Bau Sen.
W dniu 21 września 2008 r. Ludowy Komitet podjął decyzję # 3150 QD – CC, żeby zmusić parafię Bau Sen do usunięcia figury w ciągu 5 dni od wydania postanowienia.
Ta haniebna decyzja wstrząsnęła wspólnotą katolicką w całym regionie, gdyż figura została umieszczona na terenie należącym do parafii. Nastąpiła fala protestów, które pomogły opóźnić działania władzy, a tajfun Ketsana powstrzymał na pewien czas. Kiedy jednak skutki tajfunu minęły, władze znowu zaangażowały ciężki sprzęt i buldożery oraz zebrały oddziały uzbrojonych policjantów, aby usunąć figurę.
Ks. Piotr Nguyen Van Huu, kiedy udawał się 5 listopada do siedziby biskupiej na doroczne rekolekcje kapłańskie, został zatrzymany w policyjnym areszcie na kilka godzin, a w tym czasie urzędnicy usunęli figurę. Na miejscu cmentarza rozmieszczono setki policjantów wyposażonych w broń, pałki, gazy łzawiące i tresowane psy, aby zdławić opór miejscowej ludności katolickiej.
Przy całym zamieszaniu spowodowanym przez niejasne, nieprzewidywalne i absurdalne działania władz w Bau Sen, w dystrykcie Bo Trach, każdy musi zadać sobie pytanie, czy podobne rachunki zostaną wystawione również Archidiecezji Hanoi, obciążając ją za dzieło zniszczenia i chaos spowodowane przez władze państwowe na terenie nuncjatury w Hanoi? Albo czy władze zażądają od duchowieństwa i parafian w Thai Ha zwrotu kosztów za użycie buldożerów i ciężkiego sprzętu podczas wyburzania klasztoru redemptorystów we wrześniu 2008 r. i ewentualnego urządzenia publicznego parku na koszt parafii?

J.B. An Dang

tł. Etek

źródło:

Vietcatholic News

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License