Thơ: Địa ngục hành
flickr:4560957329

Viên Không (29.04.2010) Văn hóa - "Cả dân tộc nguyện qua bờ giác / Hóa độ mình chuyển kiếp quỷ ma / Giải thoát người nhất niệm giác tha / Cho đất nước thành hoa nghiêm vũ trụ"…

ĐỊA NGỤC HÀNH

Đường dân tộc băng qua địa ngục

Núi rừng, quằn quại giông sấm giật

Sông biển, sóng bạc đầu gầm rú

Trăng đẩy xô, gió mây vần vũ

Đêm sâu lê lết từng đoàn đi

Người đạp tràn lên xác nhau đi

Sống trò hai mặt đời trá ngụy

Tập ác lâu ngày người hóa quỷ

Thành ngưu mã nửa dại nửa ngây

Phá miếu đền lạy thờ rợ phỉ

Đất, phá mồ, giăng xiềng tréo xiềng

Trời, nhục tổ, dựng ngục chồng ngục

Cướp đất, cày nhà, trát tro phân

Vét bòn, bán trẻ thơ làm đĩ

Đập đầu hài nhi cho heo ăn

Xâu người thành chùm cuốc xuống hố

Bừa đầu đấu tố phá nhân luân

Xác thả trôi sông lền váng mỡ

Cắt lưỡi thanh niên, thiêu quốc sử

Xẻ thịt tổ tiên, dâng rợ ăn

Đời nối đời làm thân trâu ngựa

Quá khứ câm, tương lai hầm lửa

Ngạo đắc, trịch thượng, lưỡi cú diều

Đắng cay, hèn nhục, đời ưng khuyển

Tanh máu ngư dân nồng sóng biển

Rợn tiếng nông oan sạm sắc cây

Kẻ nắm quyền oán hận tràn mây

Người đọc sách giập vùi liêm sỉ

Ôi dân tộc, khổ đau này đã đủ

Vì quê hương đã đến lúc lên đường

Xả thân mình đuốc ngọc sáng âm ty

Cho xiềng ngục vô minh vỡ nát

Cả dân tộc nguyện qua bờ giác

Hóa độ mình chuyển kiếp quỷ ma

Giải thoát người nhất niệm giác tha

Cho đất nước thành hoa nghiêm vũ trụ

Trong sinh tử

một cành mai vừa nở.

Viên Không


nguồn: thư email gửi Bến Việt

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License