Yêu con Hổ
flickr:4351121016


Trừ một mình anh thí mạng cùi

Bùi Chí Vinh (14.02.2010) Văn hóa - (ảnh +18) Tuổi Dần cao số đúng không em Nhe răng ai cũng sợ làm quen Gầm lên là có người trốn mất Trừ một mình anh muốn chết liền

Tuổi Dần cao số đúng không em
Nhe răng ai cũng sợ làm quen
Gầm lên là có người trốn mất
Trừ một mình anh muốn chết liền

Tuổi Dần toàn nghe nói sát phu
Ai yêu không tử cũng vô tù
Có thương đâu dám sờ râu cọp
Trừ một mình anh chịu ngất ngư

Tuổi Dần bạc phước lắm em ơi
Cô độc từ khi học lớp mười
Hiu quạnh từ khi lên đại học
Trừ một mình anh thí mạng cùi

Tuổi Dần đại khái rất khổ tâm
Giao thừa em giải hạn xin xăm
Khiến anh ngơ ngác như thầy bói
Cọp cái mà sao mắt lá răm.

Bùi Chí Vinh


nguồn: toàn bài RFA

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License