Tuần Thánh ở Ba Lan (1/3)
flickr:4477031123

Jestesmy Aktywni (31.03.2010) Văn hóa - Wielki Tydzień, tuần cuối trong kì Chay, bắt đầu tính từ 7 ngày trước lễ Phục Sinh, là tuần lễ trầm ngâm và ăn chay. Tuần này là thời gian tưởng nhớ những ngày cuối đời của chúa Giê-Xu.

Wielki Tydzień, tuần cuối trong kì Chay, bắt đầu tính từ 7 ngày trước lễ Phục Sinh, là tuần lễ trầm ngâm và ăn chay. Tuần này là thời gian tưởng nhớ những ngày cuối đời của chúa Giê-Xu, chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, rơi vào chủ nhật, được gọi là Đại lễ Chúa Nhật. Các lễ lạt mang tính tôn giáo bắt đầu từ thứ 4 - Đại lễ Thứ Tư với tục dập nến. Trong Đại lễ Thứ Năm, thay cho chuông kim loại, nhà thờ dùng chuông gỗ. Đại lễ Thứ Sáu là ngày trầm tư nhất sau khi Chúa bị hành hình. Các điện thờ trống không, khăn bàn, cây hoa, nến trang trí bị dỡ bỏ để thể hiện nỗi buồn. Trên điện thờ, hình tượng Chúa cũng bị che kín. Trong Đại lễ Thứ Sáu, tại các nhà thờ, Mộ Phần của Chúa được trưng biện. Truyền thống này có từ thế kỉ XVII, trong những thời khắc trước kia khi Ba Lan nô lệ: thời bị đô hộ thế kỉ XIX, thời Đức thôn tính 1939-1945 hay những năm hậu chiến. Mộ phần của Chúa được trưng bày để nói lên ẩn ý chính trị. Các phần mộ được người dân lui tới thăm nom, nhất là tại các vùng thành thị, trở thành các cuộc biểu tình đại chúng để tỏ lòng yêu nước. Truyền thống tới nay vẫn được duy trì, người ta vẫn xếp hàng dài trước cửa nhà thờ vào Đại lễ Thứ Bảy. Đại lễ Thứ Bảy là ngày để ban nước thánh và phát lương thực. Biểu tượng chính trong ngày này là święconki – trứng được ban phước thánh, được coi là biểu tượng của sự sống, sinh sản và năng lượng. Biểu tượng lâu đời nhất của lễ này được tìm thấy xuất thân từ thế kỉ thứ X.

Fundacja Jesteśmy Aktywni

(còn tiếp)


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License