Tu viện Bát Nhã: cuộc tranh chấp trở nên bạo động

Mối quan hệ đôi khi khó chịu giữa nhà nước cộng sản Việt Nam và sự tự do tôn giáo lại đang được thử thách qua chuyện tranh chấp một tu viện đang được đệ tử của thiền sư Thích Nhất Hạnh dùng nơi tu tập, ông là một trong những Thiền sư nổi tiếng nhất trên thế giới.

Ben Việt, 10.08.2009
(PL / VN)

Bài báo tựa đề: "Vietnam's dispute with Zen master turns violent" của kí giả Ben Stocking, The Associated Press, 2 Aug 2009 được đăng tải với phiên bản Việt Ngữ tại DCVOnline do Nguyên Hân lược dịch.


Bình Luận

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License