Wokół jubilejuszu

VietCatholic (14.01.2011) Wiadomości z Wietnamu - Komunistyczny prezydent Wietnamu zamierza wygłosić przemówienie podczas obchodów zamknięcia jubileuszu. Zapowiedź z archidiecezji Hue powoduje wzburzenie wśród katolików.

21 grudnia br. Papież Benedykt XVI mianował prefekta Kongregacji Ewangelizacji Ludów – kardynała Ivan Dias – jako swego specjalnego przedstawiciela na uroczystości zakończenia Roku Jubileuszowego Kościoła w Wietnamie. Jubileusz dla upamiętnienia 350 rocznicy ustanowienia pierwszego Wikariatu Apostolskiego oraz utworzenia Katolickiej hierarchii w kraju został zapoczątkowany 24 listopada 2009 r. w Uroczystość 117 Męczenników Wietnamskich kanonizowanych przez Papieża Jana Pawła II w 1988 r. Ceremonie zamknięcia odbędą się w narodowym Sanktuarium Maryjnym w La Vang, w dniach od 4 do 6 stycznia 20011.
Kilka dni po ogłoszeniu, kto będzie reprezentował Papieża podczas ceremonii, archidiecezja Hue opublikowała szczegółowy program uroczystości, w którym zaplanowano przemówienie albo prezydenta Wietnamu albo premiera. Później państwowe środki przekazu zasugerowały, że to Nguyen Minh Triet, prezydent Wietnamu zabierze głos podczas ceremonii.
To oświadczenie wywołało wiele krytycznych reakcji. Wietnamscy katolicy, zarówno w kraju jak i za granicą, wyrazili swoje zaskoczenie, oburzenie i rozczarowanie z powodu wyróżnienia przez archidiecezję osoby, która zawsze działała z pogardą dla podstawowych zasad moralnych Kościoła. Triet, jak najwyższy przywódca kraju jest współodpowiedzialny za zburzenie krzyża w Dong Chiem – najświętszego symbolu dla milionów chrześcijan w świecie. Trzeba też zauważyć, że ten incydent zdarzył się w styczniu 2010, w trakcie obchodów Roku Jubileuszowego Kościoła Katolickiego w Wietnamie. Prezydent ponosi też odpowiedzialność za liczne ataki przeciw katolikom, które się nasiliły w okresie tegorocznego Adwentu i Bożego Narodzenia.
Wietnamscy biskupi spotkali się z ostrą krytyką wśród laikatu katolickiego za swoją niechęć do zajęcia bardziej stanowczej postawy wobec władz komunistycznych, szczególnie w sprawach takich jak aborcja i państwowa grabież własności kościelnej. Biskup Józef Nguyen Chi Linh – wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu zauważył, że ta krytyka ze strony laikatu „jest niesłychanym do tej pory zjawiskiem” w historii Kościoła w Wietnamie.
Nastroje krytycyzmu narastające od kwietnia 2010, – kiedy Arcybiskup Józef Ngo Quang Kiet musiał zrezygnować ze swego urzędu jako Arcybiskup Hanoi – powoli wyciszono, ale znów wybuchły one z nową siłą, gdy opublikowano planowany program.
„Jako nauczyciele katolickiej wiary i moralności biskupi mają obowiązek jednoznacznego nauczania o ludzkim życiu i godności, o małżeństwie i rodzinie, wojnie i pokoju, o potrzebach ubogich i wymaganiach sprawiedliwości. Tymczasem dokonali wyboru, by milczeć na temat ciężkich grzechów społecznych. A obecnie oddają mównicę złemu, aby przemawiał podczas tak świętej ceremonii religijnej” – napisano na katolickiej stronie internetowej.
`Jest normalną praktyką protokolarną, że polityczni przywódcy nie wygłaszają swoich przemówień podczas takiej ceremonii religijnej. Zarówno były prezydent Południowego Wietnamu – Ngo Dinh Diem, oraz jego następca – Nguyen Van Tieu, chociaż byli pobożnymi katolikami i często uczestniczyli religijnych obrzędach – nie zabierali głosu w czasie ich trwania. „Jak to możliwe, że ateista Triet może wygłosić ‘homilię’ w czasie Mszy św.? – pada pytanie w internecie.
Niektórzy przypisują zaproszenie prezydenta Trieta naciskom na biskupów ze strony tzw. „Komitetowi Solidarności Katolików Wietnamskich” – organizacji powołanej do istnienia przez rząd w 1975 r. z zamiarem stworzenia niezależnego od Rzymu wietnamskiego (narodowego) Kościoła katolickiego.
Jednakże ks. Pascal Nguyen Ngoc Tinh - uczony biblista w Sajgonie przypisuje tę uległość uzależnieniu się Kościoła katolickiego w Wietnamie od Państwa, co zostało spowodowane przez „zawieszenie” przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 377, par. 5), który stanowi: „Nie udziela się na przyszłość władzom państwowym żadnych uprawnień i przywilejów dotyczących wyboru, nominacji, prezentowania lub wyznaczania biskupów”.

5330065794

_

W rzeczywistości w Chinach i Wietnamie biskupi nie mogą być wyznaczeni bez rządowej aprobaty. Przed przedstawieniem kandydata Ojcu Świętemu do biskupiej nominacji watykańscy urzędnicy powinni domagać się aprobaty rządu wietnamskiego, który z kolei kontaktuje się z kandydatem i uzależnia swą aprobatę od spełnienia określonych warunków. Proces uzyskania aprobaty ze strony ateistycznego rządu może się przeciągać miesiącami a nawet latami, aż reżim wymusi na kandydacie uległość. Biskup Paweł Nguyen Thai Hop, który został wyświęcony na Biskupa diecezji Vinh 23 lipca 2010 r., ujawnił, że w jego przypadku proces uzyskania aprobaty przeciągał się dłużej niż dwa lata. Hierarcha, który jest też przewodniczącym nowo utworzonej Komisji ds. Sprawiedliwości i Pokoju przy Konferencji Episkopatu, wezwał do bezwzględnego stosowania kanonu 377 KPK i zaapelował do rządu, aby postępował „według powszechnych zasad procedury mianowania biskupów, która jest stosowana w całym świecie”.
Według opinii egzegety, władze wietnamskie przy pomocy zawieszenia wspomnianego przepisu mogły skutecznie kontrolować biskupów w pewnych dziedzinach i podejmować próby przekształcenia wietnamskiego katolicyzmu w „religię obrzędów i rytuałów”, a Kościół w „fasadową ozdobę reżimu dla celów propagandowych”, aby zakamuflować notoryczne łamanie praw człowieka. Według słów tegoż ks. Pascala Nguyen Ngoc Tinh to Kościół, który nie może wypełniać swojej prorockiej misji, staje się obojętny i nieczuły na cierpienia ludzi i przyszłość kraju i odwraca się plecami do ubogich.”
O czym będzie mówił prezydent Triet, którego przemówienia często zaskakują słuchaczy „niestosownymi żartami i nietypowymi uwagami”, pozostaje niewiadomą. Jednak, katolickie strony internetowe przypuszczają, że wykorzysta on okazję, by znowu przekłamać wyrażenie „dobry katolik jest dobrym obywatelem”, zaczerpnięte z przemówienia Benedykta XVI do biskupów wietnamskich w czasie ich wizyty ad limina.
Wyrażenie to wyrwane ze swego kontekstu jest interpretowane i wykorzystywane przez państwowe środki przekazu w ten sposób, by domagać się od katolików całkowitego i bezwarunkowego podporządkowania władzom cywilnym.
Przemówienie Trieta będzie prawdopodobnie transmitowane na żywo przez państwowe stacje telewizyjne. Jest to powód do innych obaw. Katolicy pamiętają wydarzenie sprzed dwóch lat.
W dniu 1 października 2008, delegacja wietnamskich biskupów, z kard. J. B. Pham Minh Man na czele, spotkała się z premierem Nguyen Tan Dung, aby przedyskutować tematy związane z narastającym napięciem w relacjach Kościół – państwo, a szczególnie sprawę nieoczekiwanego wyburzenia nuncjatury w Hanoi oraz kampanię propagandową w państwowych mediach – oczerniającą arcybiskupa Józefa Ngo Quang Kiet. Państwowa telewizja nadała wtedy długie i szczegółowe sprawozdanie. W przemówieniu otwierającym premier podtrzymał stanowczo, że stanowisko władz w sprawach przejętej własności kościelnej pozostanie bez zmian. Następnie przeszedł do gwałtownego krytykowania arcybiskupa Hanoi – ks. Józefa Ngo Quang Kiet, oskarżając hierarchę o „czyny i słowa, które podważyły jego własny autorytet i reputację wśród wietnamskich katolików i całym społeczeństwie”. Premier prosił obecnych biskupów, aby pomogli mu w „wychowaniu” owczesnego metropolity Hanoi.
Państwowa telewizja pokazała zasłuchanych biskupów, sugerując, że z uwagą wsłuchują się w „instrukcje” premiera. Nie pokazano natomiast ich reakcji sprzeciwu, gdyż wyraźnie usiłowano pokazać Kościół jako „pożałowania godny i zawstydzony”, który nie odważa się stanąć we własnej obronie. Nikt nie wie, czy ta historia znów się powtórzy.

Joseph Dang
tł. Etek

źródło VietCatholic, 29.12.2010,
http://www.vietcatholic.net/News/Html/86558.htm
http://www.asianews.it/news-en/Catholics-criticise-presence-of-Vietnamese-President-at-conclusion-of-Jubilee-Year-20373.html

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License