Wietnamscy katolicy mają nadzieję, że wkrótce spotkają Papieża w swym kraju

(15.12.2009) Społeczeństwo - Katolicy przyjmują wieści o wizycie Prezydenta Trieta w Watykanie jako o kroku zmierzającym w kierunku ponownego ustanowienia stosunków dyplomatycznych. Wietnamscy biskupi zapraszają Papieża do odwiedzenia kraju. W lutym br. zebrała się wspólna grupa robocza, aby przedyskutować możliwość zaproszenia Papieża przez Prezydenta Trieta.

flickr:4187737882
Nguyen Minh Triet i Benedykt XVI

Ho Chi Minh City (AsiaNews) – Wietnamscy katolicy przyjęli rzymską wizytę Prezydenta Nguyen Minh Triet, który spotkał się z Benedyktem XVI, jako ruch w kierunku nawiązania dyplomatycznych stosunków dwustronnych i kolejny krok przybliżający papieską wizytę w ich kraju.

Państwowe media w Wietnamie podkreślają, że wizyta prezydenta u Papieża jest częścią procesu, który powinien doprowadzić do dyplomatycznych stosunków. Koncentrują się na rozmowach Papieża i prezydenta, który jest drugim tak wysokim politykiem odwiedzającym Papieża, po tym jak w Watykanie oficjalną wizytę złożył premier Nguyen Tan Dung, w styczniu 2007 r.
Wietnam rozpoczął swój marsz w stronę integracji z resztą świata, kiedy w 1987 r. rozpoczął otwierać swoją gospodarkę. Jedno z pięciu pozostających „socjalistycznych” państw w świecie Wietnam jest też jednym z najbiedniejszych, szczególnie dotkniętych przez długotrwałą wojnę w dwudziestym stuleciu.

Mimo minionych i ostatnich kryzysów ekonomicznych Wietnam osiągnął wzrost gospodarczy na poziomie 6,5 – 8,5 proc. od momentu otwarcia ekonomicznego. Bieżący kryzys ekonomiczny nie jest odczuwany w takim stopniu, jak gdzie indziej.
Północny Wietnam zerwał dyplomatyczne stosunki ze Stolicą Apostolską w latach pięćdziesiątych, i Watykan przesunął swoją misję dyplomatyczną do Sajgonu. Kiedy w 1975 r. nastąpiło zjednoczenie obu części kraju, dyplomatyczne więzi zerwano całkowicie.
W czasie tegorocznej wizyty „ad limina” wietnamscy biskupi zaprosili Papieża, aby odwiedził ich kraj z okazji bieżącego Jubileuszu 350 lat ewangelizacji i 50 lat organizacji kościelnej. Zakończenie obchodów zaplanowano na 6 stycznia 2011.
Wietnam utrzymuje kontakty dyplomatyczne z ponad setką państw. To państwo wciąż utrzymuje wierność marksizmowi, ale napotyka na wiele problemów społecznych. Państwa i religia podtrzymują różne punkty widzenia, a to oznaczało antyreligijne uprzedzenia, przynajmniej po stronie miejscowych urzędników, których podejrzliwość wobec działalności religijne są wynikiem ignorancji i braku porozumienia. W tej sytuacji religie były postrzegane jako przeciwnicy narodowej polityki, a to prowadziło do konfliktów. Skutki tych podejrzeń były odczuwane szczególnie dotkliwie przez ludzi ubogich.

Podczas wizyty „ad limina” Benedykt XVI powiedział do wietnamskich biskupów „Żyjemy Ewangelią w narodzie, i nie chcemy zastępować władz. Chcemy dialogu i dobrej współpracy.”
28 listopada br. ksiądz biskup Bui Van Doc, ordynariusz diecezji My Tho i przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Katechezy i Wiary, mówił o dialogu i współpracy z rządem. „Kościół wzywa swoich członków do budowania uczciwego, opartego na prawdzie i humanitarnego społeczeństwa. Kościół nie chce zastępować rządu; Kościół jedynie liczy i spodziewa się ducha dialogu, współpracy i wzajemnego poszanowania. Kościół jest częścią narodu i pragnie służyć ludziom.

Wietnam jest państwem socjalistycznym, które otworzyło się w swojej gospodarce na kapitalizm. Komunistyczne władze rządzą narodem, Państwo kieruje nim, a lud „jest właścicielem”.
Rząd zawsze utrzymywał, że szanuje wolność religii i zapewnia podstawy rozwoju. Niemniej jednak w przeszłości dochodziło do antykatolickiej dyskryminacji i uprzedzeń.

Ustanowienie dyplomatycznych stosunków ze Stolicą Apostolską jest częścią procesu porozumiewania się, dyskusji i współpracy, który zachodził w ciągu minionych 20 lat. W tym czasie dochodziło do kontaktów, delegacje różnego szczebla odbywały spotkania. Oficjalna mieszana grupa robocza spotkała się w lutym br., aby przedyskutować przywrócenie dyplomatycznych stosunków. Obie strony zgodziły się, że dokonano znaczącego postępu, ale jak dotąd nie ogłoszono formalnie nawiązania stosunków.

Podczas swego spotkania z Papieżem Prezydent Triet zaprosił Ojca Świętego do odwiedzin kraju.
W oczach Watykanu wizyta prezydenta jest „pozytywnym znakiem” i może przyczynić się do rozwoju wzajemnych relacji. Jednak jak do tej chwili nic się nie zmieniło w odniesieniu do katolickiej wspólnoty w Wietnamie. Wielu katolików wciąż się obawia, że taka wizyta może być po prostu dyplomatyczną propagandą.

W Wietnamie każdy pragnie dobrych stosunków dwustronnych, aby rozładować religijne napięcia w kraju. Rząd, ponieważ władze chcą kontrolować katolicką wspólnotę, a Watykan, ponieważ chciałby zyskać legalną platformę, na której mógłby chronić Kościół.

JB. Vu

tł. Etek

źródło:

AsiaNews

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License