Dyrektywy z Hanoi: Nic nie zostanie zwrócone

Asia News (01.08.2008) Wiadomości z Wietnamu - Żadna z 2250 własności skonfiskowanych Kościołowi w Wietnamie nie zostanie zwrócona prawowitym właścicielom, a własność „przekazana” przez państwo „organizacjom czy agencjom powinna być używana zgodnie z właściwym przeznaczeniem…".

Regulacja z powołaniem się na mętne uzasadnienia potwierdza, że używanie kościelnej własności przekazanej przez państwo „organizacjom” powinno respektować przeznaczenie tej własności i nie obrażać uczuć wiernych. Protestujący będą surowo ukarani.

Hanoi – Żadna z 2250 własności skonfiskowanych Kościołowi w Wietnamie nie zostanie zwrócona prawowitym właścicielom, a własność „przekazana” przez państwo „organizacjom czy agencjom powinna być używana zgodnie z właściwym przeznaczeniem i nie obrażać uczuć wyznawców religii”, albo zostanie ona zabrana i przekazana dla użytku publicznego. Wierni będą surowo ukarani, jeśli będą demonstrować i powodować „społeczne zamieszki”. Są to ustalenia nowej dyrektywy wietnamskiego premiera Nguyen Tan Dung (N° 1940/CT-TTg), odnoszące się do „gruntów i majątków religijnych”, które opublikowano 6 stycznia 2009 r.
Rozporządzenie, które zawiera zdecydowanie niejasne uzasadnienia, w sposób oczywisty powołuje się na bliżej nieokreślone wydarzenia, bez konkretnego ich wskazania, chociaż można przypuszczać, że chodzi o teren nuncjatury apostolskiej, o parafię Thai Ha w Hanoi i konwent Sióstr Św. Pawła w Vinh Long. (zob. the former apostolic delegation, parafia parish of Thai Ha i konvent Sisters of St. Paul in Vinh Long.)
Rozporządzenie stanowi najpierw, że kwestia własności gruntów skonfiskowanych przez państwo „przed dniem 1 lipca 1991 będzie uregulowana zgodnie z Rezolucją 23/2003/QH11”. Ta rezolucja ogłoszona 26 listopada 2002 r. postanawia, że żadne grunty i inna własność, przejęta przez państwo przed 1 lipca 1991 r. w celu utworzenia socjalistycznego reżimu w Wietnamie, nie będą zwrócone poprzednim właścicielom. Wszystko, co należało do Kościoła, mieści się w tej kategorii. Potwierdzenie regulacji z 2003 r. wyklucza jakąkolwiek ideę restytucji, którą w pewnym momencie sam rząd sugerował.
Jeden z przepisów, bardzo mętny, uznając najpierw potrzebę poszanowania oryginalnego przeznaczenia własności, dodaje, że „w przypadku, w którym powstałby konflikt po tym jak grupa religijna zgodziła się oddać czy przekazać swoje prawo do używania gruntu, będzie konieczny powrót do rozporządzeń prawnych istniejących przed wystawieniem certyfikatu stwierdzającego prawo do używania gruntu.”
„Nowe rozporządzenie nie ma w sobie nic nowego” – stwierdza ks. Józef Nguyen „Proszę wziąć pod uwagę przykład nuncjatury. Została ona przekształcona w publiczny park, chociaż w pobliżu kilkuset metrów jest już ogromny park nad jeziorem Hoan Kiem (jezioro Powracającego Miecza). Jak można powiedzieć, że teren nuncjatury jest obecnie używany „efektywnie” i „w sposób nie raniący uczuć wiernych?!” „Jest oczywiste, że nowe rozporządzenie nawet nie usiłuje rozwiązać problemów związanych z gruntami i dobrami kościelnymi, które zostały zagarnięte przez rząd wietnamski. Rozporządzenie i wypowiedź wietnamskiego premiera na rządowych stronach internetowych zmierzają wyraźnie w kierunku powstrzymania i zastraszenia surowymi karami jakiejkolwiek formy protestu ze strony katolików czy wyznawców innych religii.

Asia News
tł. Etek

żródło: Asia News

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License